Du använder en äldre webbläsarversion. Använd en version som stöds för bästa MSN-upplevelse.

Tickande tidsbomb: När kommer jordens resurser ta slut?

Lovemoney-logotyp Av Charlotte Irwin av Lovemoney | Bild 1 av 13: Conflicting demands for natural resources such as coal, oil and gas mean that we are quickly running out of these finite sources of energy. But it's not just fossil fuels that pose a problem, as even our water resources are getting low. So how much do we actually have left? And what alternatives can we use instead? We take a look.

Hur mycket av världens naturresurser finns kvar?

Motstridiga krav på naturresurser som kol, olja och gas betyder att vi snabbt håller på att få slut på dessa uttömliga energikällor. Men det är inte bara fossila bränslen som utgör ett problem, eftersom till och med våra vattenresurser håller på att bli låga. Så hur mycket har vi faktiskt kvar? Och vilka alternativ kan vi använda istället? Klicka vidare och ta en titt.

© James Jones Jr / Shutterstock.com

Mer från Lovemoney

image beaconimage beaconimage beacon