Skräckmötet djupt nere i havet

Hur skulle du regagera om du befann dig i en situation som denna?