คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

เปิด 14 สาขาอาชีพ ที่ “แรงงานไทย” มีโอกาสหารายได้ในญี่ปุ่น

โลโก้ มติชน มติชน 2 วันทีผ่านมา

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน (กกจ.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า หลังได้ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (เอ็มโอยู) ด้านข้อมูลพื้นฐานเพื่อการจัดระบบและการพำนักของแรงงานที่มีทักษะเฉพาะ (MOC) ว่า จากการที่รัฐบาลญี่ปุ่นเปลี่ยนนโยบายการรับคนเข้าเมือง เพื่อให้ทันกับอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ จึงมีแผนกำหนดสถานะของการพำนักอาศัยใหม่ให้แก่แรงงานต่างชาติ เป็นแรงงานที่มีทักษะเฉพาะ เพื่อดึงดูดกำลังแรงงานต่างชาติให้เข้าสู่ประเทศญี่ปุ่น และลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคเกษตรกรรม ก่อสร้าง ภาคบริการโรงแรม และการบริบาลผู้สูงอายุ โดยกำหนดสาขาอาชีพของแรงงานที่มีทักษะเฉพาะในเบื้องต้นไว้ 14 สาขาอาชีพ พร้อมกับเสนอให้มีการจัดทำบันทึกความร่วมมือกับหลายประเทศ เพื่อคุ้มครองแรงงานที่มีทักษะเฉพาะนั้น กระทรวงแรงงานได้ลงนามบันทึกความร่วมมือด้านข้อมูลพื้นฐานเพื่อการจัดระบบและการพำนักของแรงงานที่มีทักษะเฉพาะ กับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศญี่ปุ่น 4 หน่วยงาน คือ กระทรวงยุติธรรม กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข แรงงานและสวัสดิการ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อส่งเสริมการจัดส่งและรับแรงงานที่มีทักษะเฉพาะ ใน 14 สาขาอาชีพ ได้แก่ การบริบาล การจัดทำความสะอาดอาคาร การทำชิ้นส่วนเครื่องจักรกลและเครื่องมือสำหรับประกอบอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมเครื่องจักร ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมสารสนเทศ อุตสาหกรรมการก่อสร้าง การต่อเรือและอุตสาหกรรมเครื่องจักรเรือ การซ่อมแซมรถยนต์และการบำรุงรักษา อุตสาหกรรมการบิน อุตสาหกรรมโรงแรม เกษตรกรรม การประมงและการเพาะเลี้ยง สัตว์น้ำ การผลิตอาหารและเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมบริการ

ภาพประกอบข่าว © Matichon ภาพประกอบข่าว

นายสุชาติ กล่าวว่า ในระยะแรกประเทศญี่ปุ่นจะเปิดรับใน 4 สาขาอาชีพ คือ 1.งานบริบาล 2.งานอุตสาหกรรมก่อสร้าง 3.งานจัดการทำความสะอาดอาคาร และ 4.งานเกษตรกรรม โดยมีระยะเวลาการทำงานสูงสุด 5 ปี

   

“รัฐบาลมีการส่งแรงงานไทยไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นอย่างถูกกฎหมาย ในรูปแบบรัฐจัดส่ง ผ่านโครงการจัดส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น กับองค์กรพัฒนาแรงงานระดับนานาชาติประเทศญี่ปุ่น (IM Japan) โดยจะเปิดรับสมัครทุกปี ซึ่งที่ผ่านมา แรงงานไทยให้ความสนใจเป็นอย่างมาก และเมื่อเร็วๆนี้ ได้ลงนามในบันทึกการเจรจา (Record of Discussions) ร่วมกับองค์การความร่วมมือในการฝึกงานด้านเทคนิคของประเทศญี่ปุ่น (JITCO) ตอกย้ำความร่วมมือในการจัดส่งและรับผู้ฝึกงานเทคนิคไทยด้วย อย่างไรก็ดี ขอให้ประชาชน/คนหางานที่ประสงค์จะเดินทางไปทำงานประเทศญี่ปุ่น เตรียมความพร้อมในส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในส่วนของ กระทรวงแรงงานจะหามาตรการเสริมเพื่อช่วยพัฒนาทักษะแรงงานไทย เพื่อเพิ่มโอกาสในการไปทำงานในตำแหน่งที่เปิดรับต่อไป” นายสุชาติ กล่าว

เพิ่มเติมจาก มติชน

image beaconimage beaconimage beacon