คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

สมาร์ทมันนี่

สรรพากร แจงรายการยื่นเอกสาร-หลักฐาน ใช้สิทธิลดหย่อนภาษี

โลโก้ ไทยรัฐ ไทยรัฐ 10/1/2562
© สนับสนุนโดย Trend VG3 Co., Ltd.

สรรพากร ชี้แจงรายการยื่นเอกสาร-หลักฐาน ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ย้ำผู้บริจาคให้ศาสนสถาน โรงพยาบาล และองค์กรสาธารณกุศล ไม่ต้องลงทะเบียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์...

เมื่อวันที่ 10 ม.ค. นายปิ่นสาย สุรัสวดี รักษาการที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร ได้ชี้แจงเกี่ยวกับกรณีที่มีการเผยแพร่ข่าวในสื่อสังคมออนไลน์ เรื่อง ผู้บริจาคจะต้องมีการลงทะเบียนผ่านระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) กับกรมสรรพากรเท่านั้น จึงจะสามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2562 เป็นต้นไป ว่า ผู้บริจาคสามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีสำหรับการบริจาค ให้แก่ศาสนสถาน โรงพยาบาล องค์กรสาธารณกุศลอื่นๆ ได้ตามปกติ โดยไม่จำเป็นต้องมีการลงทะเบียนกับกรมสรรพากร หรือต้องเป็นการบริจาคผ่านระบบ e-Donation เพื่อสามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษี

อย่างไรก็ตาม การบริจาคผ่านระบบ e-Donation จะเพิ่มความสะดวกให้กับผู้บริจาค โดยไม่ต้องเก็บเอกสารหลักฐานการบริจาค และสามารถตรวจสอบข้อมูลการบริจาคได้ตลอด 24 ชม. ผ่านทาง เว็บไซต์ www.rd.go.th

ส่วนกรณีการบริจาคให้แก่สถานศึกษา หากผู้บริจาคที่เป็นบุคคลธรรมดา ประสงค์จะนำเงินมาหักลดหย่อนเป็นจำนวนสองเท่า จะต้องเป็นการบริจาคผ่านระบบ e – Donation เท่านั้น เริ่มบังคับใช้สำหรับการบริจาคตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2562 ซึ่งจะต้องยื่นแบบแสดงรายการในปี 2563

ส่วนรายการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอื่นๆ เช่น LTF/RMF เบี้ยประกันชีวิต ดอกเบี้ยเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย ผู้เสียภาษียังสามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ตามปกติ ยกเว้นการลดหย่อนเบี้ยประกันสุขภาพ ซึ่งผู้เอาประกันสุขภาพต้องยินยอมให้บริษัทประกันส่งข้อมูลค่าเบี้ยประกันสุขภาพให้กรมสรรพากร ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ จึงจะสามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้.

เพิ่มเติมจาก ไทยรัฐ

image beaconimage beaconimage beacon