คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

เดินเร็วกว่าที่คิด สร้างรถไฟทางคู่ "ถนนจิระ-ขอนแก่น"

โลโก้ เดลินิวส์ เดลินิวส์ 29/5/2560

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) แจ้งถึงการดำเนินงานก่อสร้างโครงการรถไฟทางคู่เส้นทาง ช่วงชุมทางถนนจิระ- ขอนแก่น ขณะนี้มีความก้าวหน้าแล้วกว่า 21.98% ซึ่งดำเนินการเร็วกว่าแผน 0.47% คาดแล้วเสร็จทันตามกำหนดภายในปี 61-62 ส่วนการดำเนินงานรื้อย้ายสถานีตามแนวเขตก่อสร้างทางรถไฟ ที่มี ส่วนที่ได้รับผลกระทบและต้องดำเนินการรื้อถอนจำนวนทั้งหมด 16 แห่งคือ สถานีบ้านเกาะ สถานีหนองแมว สถานีโนนสูง สถานีบ้านมะค่า สถานีพลสงคราม สถานีบ้านดอนใหญ่ สถานีเมืองคง สถานีโนนทองหลาง สถานีหนองบัวลาย สถานีหนองมะเขือ สถานีเมืองพล สถานีบ้านหัน สถานีบ้านไผ่ สถานีบ้านแฮด สถานีท่าพระ และสถานีขอนแก่น ซึ่งขณะนี้ได้ทำการรื้อถอนไปแล้ว จำนวน 5 แห่ง ส่วนอีก 11 แห่ง อยู่ในระหว่างดำเนินการ

© สนับสนุนโดย Dailynews Web Co. Ltd

ทั้งนี้การรื้อถอนได้ดำเนินการโดยไม่ให้กระทบต่อภาพรวมในการให้บริการ ซึ่งได้เร่งรัดดำเนินการก่อสร้างสถานีแห่งใหม่ ให้แล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้ เพื่อให้บริการประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง ในส่วนสถานีที่ทำการรื้อถอนนั้นมีลักษณะเป็นอาคารไม้ทรงเก่าชั้นเดียว (ยกเว้นสถานีบ้านเกาะ เป็นอาคารไม้สองชั้น และสถานีขอนแก่น เป็นอาคารคอนกรีตชั้นเดียว) ซึ่งได้รับการติดต่อจากหน่วยงานราชการ องค์กรท้องถิ่น องค์กรสาธารณะกุศล ในการขอเก็บอาคารสถานีรถไฟเก่าเพื่อนำไปอนุรักษ์ไว้ โดยให้ผู้ร้องขอ เป็นผู้รับผิดชอบงบประมาณในการขนย้ายวัสดุตัวอาคารและประกอบอาคาร รวมทั้งจัดหาพื้นที่ในการจัดวางตัวอาคารสถานีรถไฟ

ส่วนสถานีที่การรถไฟฯ ยินดีมอบให้หน่วยงานราชการหลังรื้อถอน ดังนี้ สถานีบ้านเกาะ นายอำเภอเมืองนครราชสีมารับผิดชอบ,สถานีหนองแมว นายอำเภอโนนสูงรับผิดชอบ, สถานีโนนสูงนายอำเภอโนนสูงรับผิดชอบ, สถานีบ้านดอนใหญ่ นายอำเภอคงรับผิดชอบ, สถานีเมืองคง นายอำเภอคงรับผิดชอบ,สถานีโนนทองหลาง นายอำเภอบัวใหญ่รับผิดชอบ, สถานีหนองบัวลาย นายอำเภอบัวลายรับผิดชอบ, สถานีหนองมะเขือ มูลนิธิ สว.ประเสริฐ ประคุณศึกษาพันธ์รับผิดชอบ ,สถานีเมืองพลนายอำเภอพลรับผิดชอบ ,สถานีบ้านหัน มูลนิธิ สว.ประเสริฐฯรับผิดชอบ ,สถานีบ้านไผ่ เทศบาลบ้านไผ่ รับผิดชอบ, สถานีบ้านแฮด มูลนิธิ สว.ประเสริฐฯ รับผิดชอบ, สถานีท่าพระเทศบาลตำบลท่าพระ รับผิดชอบ, สถานีขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่นรับผิดชอบ

© สนับสนุนโดย Dailynews Web Co. Ltd

สำหรับโครงการดำเนินการก่อสร้างรถไฟทางคู่เส้นทาง ช่วงชุมทางถนนจิระ- ขอนแก่น ระยะทางประมาณ 187 กม.นั้นเริ่มก่อสร้างไปเมื่อวันที่ 10 ก.พ. 59โดยการรถไฟฯได้ลงนามสัญญาว่าจ้าง กิจการร่วมค้าซีเคซีเอช (บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) และบริษัท ช.ทวีก่อสร้าง จำกัด) ดำเนินงานก่อสร้างรถไฟทางคู่เส้นทางดังกล่าว เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จคาคจะมีผู้โดยสารใช้บริการประมาณ 27,200-38,800 คนต่อวัน และเพิ่มขึ้นเป็น 37,000-55,000 คนต่อวัน และปริมาณขนส่งสินค้าที่ผ่านเส้นทางประมาณ 10,900-11,300 ตันต่อวัน และเพิ่มขึ้นเป็น 36,400 ตันต่อวันในปี 2577 ซึ่งจะทำให้เพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางและขนส่งสินค้า รวมทั้งระบบโลจิสติกส์ของประเทศ สามารถรองรับการเดินทางและ ขนส่งสินค้าทางรถไฟในเส้นทางสายตะวันออกเฉียงเหนือได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

เพิ่มเติมจาก เดลินิวส์

image beaconimage beaconimage beacon