คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

สมาร์ทมันนี่

บี.กริมย้ายโรงไฟฟ้ารับอีอีซี ชัวร์ขายไฟเข้าระบบได้ตามแผนปี 64

โลโก้ ไทยรัฐ ไทยรัฐ 25/5/2561 ไทยรัฐออนไลน์

บี.กริมยัน 2 โรงไฟฟ้ากำลังผลิต 240 เมกะวัตต์ ไม่สะดุด มั่นใจขายไฟเข้าระบบเชิงพาณิชย์ได้ภายในวันที่ 1 มิ.ย. 2564 ตามแผน เผยย้ายที่ตั้งใหม่ไปนิคมอุตสาหกรรมเอเชีย (สุวรรณภูมิ) สมุทรปราการ รองรับพื้นที่อีอีซี ซึ่งมีความต้องการใช้ไฟฟ้าเต็มพิกัด

ภาพประกอบข่าว © ไทยรัฐออนไลน์ ภาพประกอบข่าว

นางปรียนาถ สุนทรวาทะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BGRIM เปิดเผยว่า บริษัทกำลังอยู่ระหว่างดำเนินการขอย้ายที่ตั้งโรงไฟฟ้าโครงการ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (ราชบุรี) 1 จำกัด (BGPR 1) และบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (ราชบุรี) 2 จำกัด (BGPR 2) กำลังการผลิตรวม 240 เมกะวัตต์ ซึ่งลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เมื่อวันที่ 3 ส.ค. 2554 ต่อคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ซึ่งเป็นการดำเนินการตามระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก ประเภทสัญญา Firm ระบบ Cogeneration พ.ศ.2553 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2554) ตามระเบียบ การรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP)

ทั้งนี้ การขอย้ายที่ตั้งโรงไฟฟ้า สืบเนื่องมาจากประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง ยุบเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรม วี.อาร์.เอ็ม.ราชบุรี เมื่อวันที่ 30 ธ.ค.2558 เพราะเกิดปัญหาพื้นที่โครงการทับซ้อนกับเขตดำเนินการของสำนักปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

ส่งผลทำให้ไม่สามารถพัฒนาพื้นที่โครงการเป็นนิคมอุตสาหกรรมได้ ทำให้บี.กริม ซึ่งเดิมมีแผนตั้งโรงไฟฟ้าในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมดัง กล่าวต้องย้ายที่ตั้งโรงไฟฟ้า 2 แห่ง ของบริษัทไปยังนิคมอุตสาหกรรมเอเชีย (สุวรรณภูมิ) จังหวัดสมุทรปราการแทน

สำหรับกระบวนการอนุมัติการย้ายที่ตั้งโรงไฟฟ้านั้น บริษัทได้ติดต่อประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เพื่อพิจารณาความพร้อมของจุดเชื่อมโยงไฟฟ้าและสายส่งไฟฟ้าของที่ตั้งโรง ไฟฟ้าใหม่ภายในนิคมอุตสาหกรรมเอเชีย (สุวรรณภูมิ) อ.บางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นสถานที่ ส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุนจากทั้งในและต่างประเทศ และเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้าให้กับพื้นที่โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) เนื่องจากนิคมอยู่ใกล้บริเวณส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก ซึ่งมีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูง

นอกจากนี้ ยังเป็นพื้นที่ในสถานีไฟฟ้าแรงสูงบริเวณพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑลตามที่กำหนดไว้ในระเบียบการรับซื้อไฟฟ้า SPP ซึ่งหากบริษัทได้รับคำอนุมัติจากคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่องการย้ายที่ตั้งดังกล่าวแล้ว บริษัทยังคงวางแผนกำหนดการก่อสร้างโรง ไฟฟ้าประมาณ 24-26 เดือน ก่อนกำหนดวันเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้าเข้าระบบพาณิชย์ (SCOD) เพื่อให้โรงไฟฟ้าเปิดดำเนินการซื้อขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ภายในวันที่ 1 มิ.ย.2564 ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า

โดยหากมีความคืบหน้าจากกระบวนการพิจารณาอนุมัติดังกล่าว บริษัทจะแจ้งความคืบหน้าให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบต่อไป ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 24 พ.ค.ที่ผ่านมา ราคาหุ้น BGRIM ได้ลดลง 2 บาท หรือ 7.41% ปิดที่ 25 บาท.

เพิ่มเติมจาก ไทยรัฐ

image beaconimage beaconimage beacon