คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

สมาร์ทมันนี่

เจ้าหนี้ 'ไอเฟค' ตัวจริง ร้องศาลค้านฟื้นฟูฯ

โลโก้ กรุงเทพธุรกิจกรุงเทพธุรกิจ 12/9/2561 BangkokBizNews

รายงานข่าวจากศาลล้มละลายกลาง เปิดเผยว่า เมื่อวานนี้ (11ก.ย.) บริษัท บริหารสินทรัพย์โกบอลวัน จำกัด ในฐานะเจ้าหนี้ บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อิสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชฯ) หรือ IFEC ได้ยื่นคำร้องต่อศาลล้มละลายกลางเพื่อคัดค้านการขอฟื้นฟูกิจการและขอให้ศาลมีคำสั่งไม่รับคำร้องฟื้นฟูกิจการของ IFEC

เจ้าหนี้ 'ไอเฟค' ตัวจริง ร้องศาลค้านฟื้นฟูฯ © สนับสนุนโดย BangkokBizNews เจ้าหนี้ 'ไอเฟค' ตัวจริง ร้องศาลค้านฟื้นฟูฯ

สาเหตุการยื่นคัดค้านดังกล่าว สืบเนื่องจาก IFEC และ นายวิชัย ถาวรวัฒนยงค์ ประธานกรรมการ IFEC ได้กล่าวหรือไขข่าวแพร่หลายข้อความอันเป็นการฝ่าฝืนต่อความเป็นจริงว่า หนี้ของผู้ร้องคัดค้านที่มีต่อ บริษัท โรงแรมดาราเทวี จำกัด เป็นบริษัทในเครือของบริษัทลูกหนี้คดีนี้ เป็นหนี้ปลอม ตามคำพิพากษาคดีแพ่ง ของศาลแพ่ง คดีหมายเลขดำที่ พ.753/2560 คดีหมายเลขแดงที่ พ.5905/2560 โดย ศาลพิพากษาให้ลูกหนี้ชำระเงินให้แก่ผู้คัดค้านเป็นจำนวน 1 ล้านบาท

นอกจากนี้ โกบอลวัน ยังระบุด้วยว่า การใช้สิทธิของ IFEC ในการฟื้นฟูกิจการและลูกหนี้คดีนี้ เป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต และขัดต่อพระราชบัญญัติล้มละลาย ก่อให้เกิดความเสียหาย เสียเปรียบแก่ผู้ร้องซึ่งเป็นเจ้าหนี้ รวมถึงเจ้าหนี้รายอื่นของบริษัทลูกหนี้ให้ต้องเสียหายอย่างร้อยแรง

บริษัท โกบอลวัน ยังชี้แจงต่อศาลด้วยว่า คำร้องของ IFEC ไม่มีมูลเหตุอันสมควรกับทั้งไม่มีช่องทางที่จะขอฟื้นฟูกิจการ กล่าวคือ บริษัทลูกหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ โดยเมื่อพิจารณางบการเงินของบริษัทลูกที่ยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ครั้งสุดท้าย ยังมีฐานะเป็นเจ้าหนี้ของลูกหนี้การค้า และลูกหนี้อื่นๆ รวมกันได้เป็นจำนวนประมาณ 649.79 ล้านบาท และยังเป็นเจ้าหนี้เงินกู้อีกประมาณ 4,947.27 ล้านบาท ซึ่งหนี้ทั้ง 2 จำนวนนี้เป็นหนี้ที่ลูกหนี้สามารถฟ้องร้องบังคับคดีติดตามเอาเงินมาชำระหนี้ได้

นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ยังระบุในหนังสือว่า บริษัทลูกหนี้มีทรัพย์สินถึง 12,630 ล้านบาท และบริษัทลูกหนี้โดย นายศุภนันท์ ฤทธิไพโรจน์ ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงตอบคำถามต่อตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่ 30 ส.ค.2561 ยอมรับว่า บริษัทลูกหนี้มีทรัพย์สินรวม 12,630 ล้านบาท มีหนี้สิน 9,344 ล้านบาท และมีส่วนผู้ถือหุ้น 3,227 ล้านบาท ซึ่งถือว่ามีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน

กรณีดังกล่าวจึงไม่มีมูลเหตุให้ถือว่าลูกหนี้คดีนี้มีทรัพย์สินน้อยกว่าหนี้สินอันเข้าหลักเกณฑ์ที่จะให้สิทธิผู้ร้องขอฟื้นฟูกิจการได้

ขณะเดียวกัน โกบอลวัน ยังชี้แจงด้วยว่า ผู้ร้องขอฟื้นฟูกิจการยื่นคำร้องโดยมีเจตนาไม่สุจริต เพราะฐานะความเป็นเจ้าหนี้ของผู้ร้องที่อ้างว่าตนเป็นเจ้าหนี้หุ้นกู้ของบริษัทลูกหนี้ ไม่ปรากฎพยานหลักฐานใดแสดงให้เห็นว่า ผู้ร้องเป็นเจ้าหนี้หุ้นกู้ที่แท้จริงของบริษัทลูกหนี้

นอกจากนี้ยังปรากฎข้อเท็จจริงอีกว่า ผู้ร้องคดีนี้มีฐานะเป็นน้าสาวของ นายวิชัย ถาวรวัฒนยงค์ อดีตประธานกรรมการบริหาร IFEC ซึ่งก่อนหน้านี้ได้ถูกสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) กล่าวโทษคดีอาญาถึงสองคดี และยังมีคำสั่งให้พ้นจากตำแหน่งผู้บริหารของ IFEC

โกบอลวัน พบว่าธนาคารกรุงศรีอยุธยานายทะเบียนหุ้นกู้ไม่ได้รับรู้ใดๆเกี่ยวกับการโอนหุ้นกู้ระหว่างนางพจนาและนางสมศรี หากพิสูจน์พบว่าเป็นนิติกรรมอำพราง บริษัทบริหารสินทรัพย์โกลบอลวันก็จะดำเนินคดีอาญากับทั้งมารดาและน้าสาวของนายวิชัยต่อไป

เพิ่มเติมจาก กรุงเทพธุรกิจ

image beaconimage beaconimage beacon