คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

กอช.เล็งนำเงินลงทุนในตลาดหุ้น

โลโก้ เดลินิวส์ เดลินิวส์ 20/3/2560

นายสมพร จิตเป็นธม เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เปิดเผยแผนการลงทุนของ กอช.ในปี 60 ว่า เตรียมนำเงินสะสมและเงินสมทบไปลงทุนในตลาดหุ้นเป็นครั้งแรก เพื่อต้องการเพิ่มอัตราผลตอบแทนและรายได้จากเงินปันผล โดยเบื้องต้นใช้เงินสะสมประมาณ 15 % ของพอร์ตเงินสะสมฯ 2,000 กว่าล้านบาท ไปลงทุนก่อน ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์กฎกระทรวงที่กำหนดให้ กอช. ลงทุนหุ้นได้ไม่เกิน 20 % โดยจะเน้นลงทุนในกลุ่มเซ็ท 50 ซึ่งเป็นหุ้นกลุ่มพื้นฐานดีเป็นหลัก

ที่ผ่านมา กอช.ยังไม่เคยลงทุนในตลาดหุ้นเลยโดยครั้งนี้จะเป็นครั้งแรก โดยจะมีการปรับย้ายเงินฝากและพันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกันซึ่งมีผลตอบแทนต่ำเข้าไปใส่ในตลาด หุ้นขณะเดียวกันจะมีการปรับเพิ่มสัดส่วนการลงทุนเข้าไปในในตราสารหนี้ระยะยาวอายุเฉลี่ย 3-5 ปีเพิ่ม เพื่อให้สอดรับกับแนวโน้มดอกเบี้ยขาขึ้น สำหรับการซื้อพันธบัตรจะใช้วิธีทยอยซื้อเป็นระยะเพื่อรักษาโอกาสในการรับผลตอบแทนที่มีทิศทางปรับเพิ่มขึ้นในอนาคต โดยเชื่อว่าจากปรับแผนการลงทุนครั้งนี้จะทำให้ผลตอบแทนการลงทุนของ กอช. ในปี 60 มีภาพรวมอยู่ที่ระดับ 3 % สูงกว่าปี 59 ที่ 1.87% ต่อปี

ทั้งนี้แนวทางการลงทุนใหม่จะทำให้สัดส่วนการลงทุนของ กอช.ปรับเปลี่ยนไป โดยสัดส่วนการถือเงินฝากและพันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน จะลดจาก 72.20% เหลือ 45-50% ขณะที่การลงทุนหุ้นจะเพิ่มขึ้นเป็น 15% ส่วนการลงทุนหุ้นกู้ภาคเอกชนจะมีสัดส่วนเพิ่มจาก 26.36% เป็น 30% และส่วนที่เหลือเป็นการถือพันธบัตรรัฐวิสาหกิจ

เพิ่มเติมจาก เดลินิวส์

image beaconimage beaconimage beacon