คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

คนร.ผ่านแผนคุมสรรหากรรมการรัฐวิสาหกิจ

โลโก้ เดลินิวส์ เดลินิวส์ 17/7/2560
© สนับสนุนโดย Dailynews Web Co. Ltd © สนับสนุนโดย Dailynews Web Co. Ltd

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ หรือคนร. เห็นชอบให้แยกเรื่องสำคัญที่อยู่ในร่างพ.ร.บ.การพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจออกมาใช้ทันที โดยเฉพาะแนวทางการแต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจในอนาคต ซึ่งจากนี้ไปจะกำหนดให้การสรรหากรรมการรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง ต้องคัดเลือกผู้ที่มีความรู้ที่จำเป็นกับหน่วยงานนั้นๆ เช่น มีความรู้ด้านการเงิน บัญชี กฎหมาย และไอที พร้อมทั้งห้ามไม่ให้แต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ข้าราชการการเมือง และผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเข้ามาเป็นกรรมการ ขณะที่การคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒินั้น ยังเปิดโอกาสให้ภาคธุรกิจเข้ามาเป็นกรรมการด้วย โดยรายละเอียดทั้งหมด จะเสนอให้ที่ประชุมครม.เห็นชอบในวันที่18ก.ค.นี้ขณะเดียวกันยังให้แยกการจัดทำแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจที่บรรจุอยู่ในร่างพ.ร.บ.ฉบับดังกล่าว ขึ้นมาจัดทำทันที อีกทั้งที่ประชุมยังรับทราบการแก้ไขปัญหาของรัฐวิสาหกิจ7แห่งโดยพบว่า ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) บมจ. การบินไทย มีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น เช่นเดียวกับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ธอท.) ที่หากพาพันธมิตรได้จะช่วยให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนฟื้นฟู

เพิ่มเติมจาก เดลินิวส์

image beaconimage beaconimage beacon