คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

คลังแจงไม่ขยายเวลารีดภาษีหุ้นชิน

โลโก้ เดลินิวส์ เดลินิวส์ 21/3/2560
© สนับสนุนโดย Dailynews Web Co. Ltd

นายประภาศ คงเอียด รองปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า คำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร เรื่อง การขยายเวลาการออกหมายเรียกตามมาตรา 19 แห่งประมวลรัษฎากร ที่ประกาศลงราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 20 มี.ค.2560 เป็นการดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวินิจฉัยภาษี เมื่อวันที่ 7 มี.ค. กรณีมาตรา 19 ประมวลรัษฎากร ที่เห็นว่าผู้ยื่นแบบเสียภาษีแต่เสียภาษีไม่ครบ กรมสรรพากรมีอำนาจประเมินภาษีในระยะเวลา 10 ปี แต่ต้องออกหมายเรียกภายใน 5 ปี หากไม่ออกหมายเรียกภายใน 5 ปี ก็จะไม่มีอำนาจการประเมินภาษีได้ และไม่สามารถขยายเวลาได้

เป็นการประกาศลงราชกิจจานุเบกษา เพื่อให้มีความชัดเจนและบังคับใช้เป็นการทั่วไป กรณีที่ไม่ออกหมายเรียกภายใน 5 ปี จะไม่สามารถขยายเวลาเรียกประเมินภาษีได้ ซึ่งใช้กับทุกกรณี อย่าเข้าใจคลาดเคลื่อนว่าเป็นการประกาศเพื่อเรียกเก็บภาษีกการซื้อขายหุ้นของนายทักษิณ ชินวัตร เป็นกรณีพิเศษ

ด้านนายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวว่า เป็นความเข้าใจคลาดเคลื่อน กรมสรรพากรไม่ได้ดำเนินการเก็บภาษีซื้อขายหุ้นนายทักษิณ โดยอาศัยมาตรา 19 เพื่อขอขยายเวลาเป็นกรณีพิเศษแน่นอน ซึ่งไม่สามารถทำได้ ขณะนี้กรมอยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณากฎหมาย เพื่อดำเนินการเก็บภาษีหุ้นชินคอร์ป ให้ทันกำหนดเวลาหมดอายุความในวันที่ 31 มี.ค.60

เพิ่มเติมจาก เดลินิวส์

image beaconimage beaconimage beacon