คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

บอร์ดบีโอไอไฟเขียวหนุนกิจการใช้ดิจิทัล

โลโก้ เดลินิวส์ เดลินิวส์ 14/2/2561

© สนับสนุนโดย Dailynews Web Co. Ltd

น.ส.ดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือบีโอไอ กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เห็นชอบมาตรการเพื่อสนับสนุนการยกระดับความสามารถด้านดิจิทัล เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการลดผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงานและค่าแรงที่ปรับสูงขึ้น โดยเพิ่มเติมมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตในกิจการต่างๆ ให้ครอบคลุมถึงการนำเทคโนโลยีด้านดิจิทัลมาใช้ ซึ่งจะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจากโครงการที่ดำเนินการอยู่เดิม เป็นระยะเวลา 3 ปี ในวงเงิน 50% ของมูลค่าเงินลงทุน โดยไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนพร้อมทั้งยังส่งเสริมการปรับปรุงมาตรการเพื่อความสามารถในการแข่งขัน โดยกิจการใดที่มีการพัฒนาทักษะ หรือฝึกอบรมด้านดิจิทัล เช่น ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ชั้นสูง จะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติม 200% ของเงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีขั้นสูงที่เกี่ยวข้อง

เพิ่มเติมจาก เดลินิวส์

image beaconimage beaconimage beacon