คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

บิ๊กตู่เล็งใช้ม.44ปลดล็อคกม.

โลโก้ เดลินิวส์ เดลินิวส์ 20/3/2560
© สนับสนุนโดย Dailynews Web Co. Ltd

นายทศพรศิริสัมพันธ์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ หรือมินิคาบิเนต ได้รับทราบรายงานผลการดำเนินการตามแนวทางการปรับปรุงสภาพแวดล้อมสำหรับการประกอบธุรกิจในประเทศไทยของธนาคารโลก โดยนายกรัฐมนตรีพร้อมใช้อำนาจพิเศษตามมาตรา 44 มาผลักดันกฎหมาย 3 ฉบับ ทั้งร่างพ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ร่างพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน และร่างพ.ร.บ.ประกันสังคม ให้มีผลบังคับใช้ได้ภายในเดือนพ.ค.นี้ ก่อนที่ทางธนาคารโลกจะมาเก็บข้อมูลในเดือนดังกล่าว เพื่อนำไปพิจารณาจัดอันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจ หรือดูอิงบิสเนสรอบใหม่ ซึ่งจะประกาศผลออกมาในเดือนต.ค.60
กฎหมายบางฉบับได้ผ่านการพิจารณาจากกฤษฎีกาแล้ว แต่ถ้าเป็นไปตามขั้นตอนปรกติที่ต้องเสนอครม.และเสนอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาตอ หรือสนช. ก็ใช้เวลาประมาณ 3-4 เดือน จึงไม่ทันกับการเข้ามาเก็บข้อมูลของธนาคารโลก จึงต้องเสนอให้ใช้ตามมาตรา 44 ในบางส่วนของกฎหมายก่อน โดยในวันที่ 24 มี.ค.นี้ จะหารือกับนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี อีกครั้ง ขณะที่นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกฯ ก็ได้มอบนโยบายให้เร่งเรื่องดังกล่าว เพื่อให้การจัดอันดับของไทยในปีนี้ ก้าวขึ้นมาอยู่มีอันดับที่มีเลข30 ให้ได้ หลังจากปี 59 ประเทศไทยถูกจัดอันดับอยู่ที่ 46 จาก 190 ประเทศ
นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ล่าสุดมีกฎหมายสำคัญประมาณ 3-4 ฉบับ ที่ผ่านการพิจารณาจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกาแล้ว จะต้องเร่งให้มีผลบังคับภายในเดือนพ.ค.60 นี้ ก่อนที่ทางธนาคารโลกจะมาเก็บข้อมูลในเดือนดังกล่าว เพื่อนำไปจัดอันดับดูอิงบิสเนสรอบใหม่ ขณะที่กฎหมายอื่นๆ ที่ยังค้างอยู่จะเร่งผลักดันออกมาให้เร็วที่สุดด้วย

เพิ่มเติมจาก เดลินิวส์

image beaconimage beaconimage beacon