คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

ประเทศไทย - National

ครม.ไฟเขียว ขรก.สธ.กว่า 4 หมื่นตำแหน่ง อัดฉีดสวัสดิการเพียบ สู้"โควิด"

โลโก้ ไทยรัฐ ไทยรัฐ 7/4/2563

ครม.อนุมัติบรรจุข้าราชการ สธ.ใหม่ 45,684 อัตรา พร้อมเพิ่มสิทธิประโยชน์เพียบ เงินพิเศษรายเดือน คำนวณบำเหน็จ-บำนาญ ลดอัตราดอกเบี้ย สร้างขวัญกำลังใจนักรบชุดขาว ต่อสู้ไวรัส "โควิด-19" 

© สนับสนุนโดย ไทยรัฐ

เมื่อวันที่ 7 เม.ย.63 น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ด้วยสถานการณ์โควิด-19 ที่แพร่ระบาดในปัจจุบัน ส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อจำนวนมากอย่างรวดเร็ว กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนในการเพิ่มขีดความสามารถ ด้านกำลังคนให้มีจำนวนเพียงพอ และมีสมรรถนะเหมาะสมในการตรวจคัดกรอง วินิจฉัยโรค การรักษาพยาบาล การควบคุมการแพร่กระจายของโรค รวมทั้งการฟื้นฟูสุขภาพของประชาชน การขออนุมัติตำแหน่งข้าราชการอัตราตั้งใหม่นี้ เป็นการขอบรรจุบุคลากรที่มีประสบการณ์ มีความรู้ความสามารถ ในการทำงานวิชาชีพ อีกทั้งยังเป็นกำลังหลักในการปฏิบัติงานด่านหน้า ทำงานในที่ที่มีความเสี่ยง ต้องทำงานผลัดเวรตลอด 24 ชั่วโมง โดยในส่วนของรายละเอียดการบรรจุข้าราชการใหม่ มีดังนี้ 

1.อัตราข้าราชการตั้งใหม่เพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ปฏิบัติงานด่านหน้าในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 24 สายงาน รวมทั้งสิ้น 38,105 อัตรา 

2.อัตราข้าราชการตั้งใหม่เพื่อบรรจุนักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษาในปี 2563 จำนวน 5 สายงาน จำนวน 7,579 อัตรา

3.คัดเลือกบรรจุบุคคลซึ่งมิได้สำเร็จการศึกษาในวุฒิที่ กพ.กำหนด ให้คัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการตามหนังสือสำนักงาน กพ ที่ นร 1004/ว/17 ลงวันที่ 19 กันยายน 2562 ในส่วนของการบรรจุอัตรข้าราชการใหม่นั้น ในรายละเอียดหลักเกณฑ์จะมีการนำเสนอเข้าที่ประชุม คปร. (ซึ่งกำหนดกรอบระยะเวลาดำเนินงานภายใน 2 สัปดาห์) จากนั้นจะส่งเรื่องให้ กพ.เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการนำเสนอ รายงานต่อ ครม. เพื่อรับทราบตามที่ ครม.ได้อนุมัติ ต่อไป

น.ส.ไตรศุลี กล่าวต่อว่า ครม.ยังได้พิจารณามาตรการการเพิ่มสิทธิประโยชน์อื่น สำหรับบุคลากรกระทรวงสาธารณสุขดังนี้ สนับสนุนเงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสำหรับบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข จัดสรรโควตาพิเศษความดีความชอบพิเศษสำหรับบุคลากรสาธารณสุข การปรับสิทธิประโยชน์ของบุคลากรที่ได้รับความเสียหายกรณีปฏิบัติหน้าที่ (กรณีเสียชีวิต เจ็บป่วยทุพพลภาพ) และนับเวลาอายุราชการทวีคูณเพิ่มคำนวณบำเหน็จบำนาญ ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ส่วนบุคคลกรุงไทย, ธนวัฏ, ธนาคารออมสิน ระยะเวลา 1 ปี

สำหรับบุคลากรสาธารณสุข ปรับอัตราชดเชยใน ม.18 ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้บริการสาธารณสุขที่ได้รับความเสียหายจากการให้บริการทางสาธารณสุข (กรณีติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 จำนวน 2 เท่าจากอัตราเดิม)

ทั้งนี้ ครม.ได้มีมติอนุมัติในหลักการ ส่วนในรายละเอียดให้ไปหารือเพิ่มเติม กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำรายละเอียด โดยให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ ครม.ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงให้นำความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มาประกอบการจัดทำด้วย

เพิ่มเติมจาก ไทยรัฐ

image beaconimage beaconimage beacon