คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

ชาวหาดใหญ่จัดประชุม ร้องผลกระทบจากการขยายรางรถไฟกลางทางคู่

โลโก้ มติชนมติชน 12/2/2562 ปิยะวรรณ ผลเจริญ

วันที่ 12 กุมภาพันธ์นี้ รายงานข่าวจากจังหวัดสงขลาแจ้งว่า ตัวแทนชาวบ้านกลุ่มบ้านมั่นคงชุมทางหาดใหญ่เดินทางมารวมตัวกันที่หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่

ภาพประกอบข่าว © Matichon ภาพประกอบข่าว

เพื่อเรียกร้องให้มีการแก้ไขปัญหาอันเนื่องมาจากได้รับผลกระทบจากการขยายรางรถไฟกลางทางคู่ โดยหากมีการดำเนินการโครงการ ชาวบ้านที่อาศัยอยู่บนที่ดินของการรถไฟที่ต้องอพยพออกจากแนวเขตการขยายไปอยู่ในที่ดินรองรับส่วนอื่นๆ ของการรถไฟด้วยการเช่า เช่าที่ดินเพื่อสร้างที่อยู่อาศัยซึ่งชาวบ้านที่อาศัยได้รับความเดือดร้อนหลายพันคน โดยได้มีการประสานเจ้าหน้าที่การรถไฟฝ่ายกิจการพิเศษก่อสร้างรางรถไฟทางคู่ รวมถึงจังหวัดสงขลาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุมดังกล่าว โดยมีผู้แทนจากส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมารับทราบปัญหารวมถึงชี้แจงทำความเข้าใจและแนวทางแก้ไขปัญหาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโครงการดังกล่าว อาทิ การเยียวยา-การคิดค่าชดเชย การขอการสนับสนุนจากส่วนราชการต่างๆ เป็นต้น แต่การหารือวันนี้ไม่มีตัวแทนการรถไฟแห่งประเทศไทย

นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ในเรื่องดังกล่าวจังหวัดสงขลาได้แต่งตั้งคณะทำงานแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยผู้ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาของรัฐ กรณีรถไฟทางคู่ในชุมชนพื้นที่รถไฟ จังหวัดสงขลาไว้แล้ว โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา เป็นฝ่ายเลขานุการโดยมีการประชุมคณะทำงานไปแล้ว เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 แต่เนื่องจากไม่มีตัวแทนจากการรถไฟแห่งประเทศไทย จึงไม่สามารถที่จะชี้แจงข้อมูลตามที่พี่น้องประชาชนต้องการทราบได้

นายสัญญชัย ชูชาติพงศ์ หัวหน้ากลุ่มบ้านมั่นคงชุมทางหาดใหญ่ กล่าวว่า มีชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนจากโครงการขยายรางรถไฟกลางทางคู่จำนวนมาก โดยชาวบ้านกลุ่มนี้ถือเป็นกลุ่มที่อาศัยอยู่ในที่ดินของการรถไฟมานาน เมื่อมีโครงการเกิดขึ้นชาวบ้านกลุ่มนี้จึงได้รับผลกระทบและต้องการรับทราบแนวทางการแก้ไขปัญหารวมถึงบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น จึงได้รวมตัวกันมาในวันนี้และต้องการที่อยู่อาศัยที่เรียบร้อยแล้วหากมีโครงการนี้เกิดขึ้นไม่ใช่ที่ดินว่างเปล่า

เพิ่มเติมจาก มติชน

image beaconimage beaconimage beacon