คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

พระราชดำรัส “ในหลวง” พิธีเปิดประชุมรัฐสภา

โลโก้ PPTVHD36 PPTVHD36 24/5/2562
© สนับสนุนโดย Bangkok Media and Broadcasting Company Limited

โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสแก่สมาชิกรัฐสภา มีใจความว่า

“บัดนี้ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เสร็จสิ้นลงและมีการเรียกประชุมรัฐสภา พุทธศักราช 2562 แล้ว ข้าพเจ้าขอเปิดประชุมรัฐสภา เพื่อให้ทำหน้าที่นิติบัญญัติ ตั้งแต่วาระนี้เป็นต้นไป ขอให้สมาชิกแห่งสภาพึงนึกถึงความสำคัญและความรับผิดชอบในการปฎิบัติหน้าที่อย่างจริงจังเพราะการกระทำทุกอย่างของแต่ละคนจะมีผลโดยตรงถึงความมั่นคงของประเทศและความสุข ทุกข์ของประชาชน จึงจำเป็นที่ทุกคนจะต้องร่วมมือกันปฎิบัติภารกิจทั้งปวง โดยเต็มสติ ปัญญา ความสามารถ ด้วยความสุจริตและด้วยความคิดพิจารณาอันสุขุมรอบคอบ หนักแน่น ด้วยเหตุผลที่ถูกต้องเที่ยงตรง ตามหลักนิติธรรมและคุณธรรมให้งานของชาติดำเนินก้าวหน้าไป โดยไม่ติดขัดและบังเกิดประโยชน์อันพึ่งประสงค์ สมบูรณ์ บริบูรณ์

ขออำนวยพรให้การดำเนินงานของรัฐสภาเป็นไปโดยเรียบร้อย สัมฤทธิ์ผล เป็นความ ผาสุก สวัสดิ์ และเป็นความวัฒนาถาวร แก่อาณาประชาราษฎร์ และชาติบ้านเมือง ทั้งขอให้ทุกคนที่ประชุมร่วมกันอยู่ ณ ที่นี้ ประสบความสุข ความเจริญ ทุกเมื่อถ้วนหน้ากัน

โพสต์ Facebook ที่เกี่ยวข้อง

แชร์จาก Facebook

เพิ่มเติมจาก PPTVHD36

image beaconimage beaconimage beacon