คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

"พล.อ.ประยุทธ์" เตรียมมอบ นโยบาย การปฏิบัติงาน กอ.รมน. ปี 62 พร้อมสรุปผลงานห้วงผ่านมา

โลโก้ Nation Channel Nation Channel 10/12/2561 Nation TV
พล.อ.ประยุทธ์ เตรียมมอบ นโยบาย การปฏิบัติงาน กอ.รมน. ปี 62 พร้อมสรุปผลงานห้วงผ่านมา © By Nation TV พล.อ.ประยุทธ์ เตรียมมอบ นโยบาย การปฏิบัติงาน กอ.รมน. ปี 62 พร้อมสรุปผลงานห้วงผ่านมา

วันที่9 ธ.ค.61 พล.ต.ธนาธิป สว่างแสง โฆษก กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.)เปิดเผยว่า กอ.รมน. จะกำหนดจัดงานสรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2561 และแถลงแผนการปฏิบัติงาน ประจำปี 2562 ของ กอ.รมน. ในวันอังคารที่ 11 ธ.ค.61 เวลา 09.30 น. ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ ผอ.รมน. เป็นประธาน

พล.ต.ธนาธิป กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้ประกอบด้วยการเสนอผลการปฏิบัติงานที่สำคัญผ่านบอร์ดนิทรรศการและสื่อมัลติมีเดียร์ในรูปแบบต่างๆและการนำเสนอแผนงานที่จะดำเนินการต่อไปโดยวีดิทัศน์ สำหรับการสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี 2561 และแถลงแผนการปฏิบัติงานประจำปี 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความมั่นคงและประชาชนได้รับทราบผลการปฏิบัติงานของ กอ.รมน.ในปีที่ผ่านมาและความพร้อมในการดำเนินงานรองรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี รวมทั้งแผนการปฏิบัติงานในปี 2562 เพื่อเป็นโอกาสให้ผู้บริหารระดับสูงของ กอ.รมน.และหัวหน้าส่วนราชการ

พล.ต.ธนาธิป กล่าวต่อว่า ด้านความมั่นคงได้รับทราบนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงจาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ได้ยึดถือเป็นแนวทาง ในการปฏิบัติต่อไป ผู้ร่วมงานในวันนี้ประกอบด้วย สมาชิกคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร, คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง, ผู้แทนส่วนราชการในคณะกรรมการบูรณาการและขับเคลื่อนงานการรักษาความมั่นคงภายใน,ผู้บริหารระดับสูงของ กอ.รมน., ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด และกรุงเทพมหานคร, รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด และกรุงเทพมหานคร (ฝ่ายทหาร), และหัวหน้าหรือผู้แทนส่วนราชการด้านความมั่นคงที่เกี่ยวข้อง

โดยการจัดงานแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่

ส่วนบริเวณด้านนอก จะเป็นการจัดบอร์ดนิทรรศการสรุปผลการปฏิบัติงานของ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์, สำนักกิจการมวลชนและสารนิเทศ, ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 1-5 และ กอ.รมน.ภาค 14 ส่วนบริเวณด้านใน จะเป็นการชมวีดิทัศน์สรุปผลการปฏิบัติงานของ กอ.รมน. ประจำปี 2561 และแถลงแผนการปฏิบัติงานประจำปี 2562

พล.ต.ธนาธิป กล่าวอีกว่าในโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรี และ ผอ.รมน. จะได้มอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานของ กอ.รมน.ประจำปี 2562 โดยให้ยึดถือและปฏิบัติให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon