คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

ประเทศไทย - National

ราชกิจจาฯ คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ อนค.ล้มล้างการปกครองฯ

โลโก้ คมชัดลึก คมชัดลึก 2 วันทีผ่านมา Komchadluek

คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ 1/2563 เรื่อง คำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49

เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ 1/2563 เรื่อง คำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 [ระหว่าง นายณฐพร โตประยูร ผู้ร้อง พรรคอนาคตใหม่ ที่ 1 นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ที่ 2 นายปิยบุตร แสงกนกกุล ที่ 3 และคณะกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ ที่ 4 ผู้ถูกร้อง]

อ่านข่าว - ราชกิจจาฯ โปรดเกล้าฯ เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์

นายณฐพร โตประยูร ผู้ร้อง ยื่นคําร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 สาระสําคัญตามคําร้องและเอกสารประกอบคําร้อง สรุปได้ดังนี้

ผู้ร้องกล่าวอ้างว่าพรรคอนาคตใหม่ ผู้ถูกร้องที่ 1 นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ผู้ถูกร้องที่ 2 นายปิยบุตร แสงกนกกุล ผู้ถูกร้องที่ 3 และคณะกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ ผู้ถูกร้องที่ 4 ใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 โดยผู้ถูกร้องทั้งสี่กระทําการ ดังนี้

ราชกิจจาฯ คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ อนค.ล้มล้างการปกครองฯ

ราชกิจจาฯ คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ อนค.ล้มล้างการปกครองฯ
© สนับสนุนโดย คมชัดลึก

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/013/T_0022.PDF

เพิ่มเติมจาก คมชัดลึก

image beaconimage beaconimage beacon