คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

"อูเบอร์" ลั่นไม่หยุดให้บริการ

โลโก้ เดลินิวส์ เดลินิวส์ 20/3/2560

นายสมศักดิ์ ห่มม่วง รองปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังการประชุมแก้ไขปัญหาการนำรถส่วนบุคคล หรือรถป้ายดำมาให้บริการเป็นรถโดยสารสาธารณะ ซึ่งผิดกฎหมายว่า ที่ประชุมมีมติร่วมกันให้ศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมในการนำระบบบริการร่วมเดินทาง (Ridesharing) ซึ่งเป็นรูปแบบใหม่ของการเดินทางที่นำเอาเทคโนโลยีมาใช้บนสมาร์ทโฟนมาให้บริการแท็กซี่ เนื่องจากขณะนี้ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายรองรับระบบดังกล่าว คาดว่าจะใช้เวลาศึกษาและสรุปผลได้ภายใน 6 เดือนถึง 1 ปี ทั้งนี้ในระหว่างที่กำลังศึกษาความเหมาะสมนั้น กระทรวงคมนาคมได้ขอความร่วมมือให้อูเบอร์ยุติการให้บริการไปก่อน เพราะมิฉะนั้นจะเกิดปัญหาการจับกุม และทะเลาะกัน ซึ่งตัวแทนอูเบอร์ก็รับปากในที่ประชุมว่าจะยุติการให้บริการ

© สนับสนุนโดย Dailynews Web Co. Ltd

ด้านนางเอมี่ กุลโรจน์ปัญญา ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายนโยบายรัฐสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก อูเบอร์ กล่าวว่า ในที่ประชุมอูเบอร์รับปาก หรือตกลงร่วมกันเฉพาะประเด็นให้มีการศึกษาความเหมาะสมเท่านั้น ไม่ได้รับปากเรื่องจะยุติการให้บริการตามที่กระทรวงคมนาคมระบุแต่อย่างใด โดยยืนยันที่จะเดินหน้าให้บริการต่อไป เพราะบริการของอูเบอร์ไม่ได้ผิดกฎหมาย เพียงแต่ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายรองรับระบบบริการร่วมเดินทางของอูเบอร์มากกว่า
นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการ

ขนส่งทางบก (ขบ.) กล่าวว่า เมื่ออูเบอร์ยืนยันว่าจะไม่หยุดให้บริการ ทางคณะกรรมการจัดระเบียบรถตู้ ซึ่งมีทั้งทหาร ตำรวจและ ขบ.ก็คงจะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย โดยเฉพาะการจับปรับตามที่มีการร้องเรียน เพราะ ขบ.ถือว่า การให้บริการดังกล่าวเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย

เพิ่มเติมจาก เดลินิวส์

image beaconimage beaconimage beacon