คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

เชิดชูความดี พลฯเมธา ได้เป็น "สิบเอก"

โลโก้ Nation Channel Nation Channel 2 วันทีผ่านมา Nation TV

กองทัพบก แต่งตั้งยศทหารกรณีพิเศษตอบแทนคุณความดี พลทหาร เมธา เลิศศิริ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการจนเสียชีวิต ให้เป็น "สิบเอก" ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563มีคำสั่งกองทัพบก(เฉพาะ) ที่ 169/63 เรื่องแต่งตั้งยศทหารเป็นกรณีพิเศษ เพื่อเป็นการตอบแทนคุณความดีแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการจนเสียชีวิต จึงให้แต่งตั้งยศทหารเป็นกรณีพิเศษ ตามระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการพิจารณาบำเหน็จพิเศษในเวลาปกติ พ.ศ. 2529 และฉบับที่แก้ไข ดังนี้

เชิดชูความดี พลฯเมธา ได้เป็น สิบเอก

เชิดชูความดี พลฯเมธา ได้เป็น สิบเอก
© By Nation TV

คลิกลูกศรเพื่อชมภาพชุด

โดย พลทหาร เมธา เลิศศิริ หมายเลขประจำตัว 1616800515สังกัด กองพันสรรพวุธกระสุนที่ 22 กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 จ.นครราชสีมา (พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2) เป็น "สิบเอก"ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 // สั่ง ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 รับคำสั่งผู้บัญชาการทหารบก โดย พลโท ดรายุทธ์ เสาวคนธ์ รองเสนาธิการทหารบก

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon