คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

เซ็นทรัลเวิลด์รับเงินประกัน 3.5 พันล้าน ชดเชยไฟไหม้

โลโก้ เดลินิวส์ เดลินิวส์ 23/9/2560

เมื่อวันที่ 22 ก.ย. นางสาวอัมพาวีร์ ชมภูพงษ์เกษม เลขานุการบริษัท บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) (CPN) ทำหนังสือถึงกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อรายงานความคืบหน้าการเรียกค่าสินไหมทดแทนจากเหตุเพลิงไหม้โครงการเซ็นทรัลเวิลด์ ตามที่บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ได้ยื่นฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนอันเนื่องมาจากเหตุเพลิงไหม้โครงการเซ็นทรัลเวิลด์ตามกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองความเสี่ยงทุกชนิดและศาลฎีกามีคำสั่งไม่รับฎีกาของบริษัทไว้พิจารณา คดีจึงถึงที่สุดตามคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ ทำให้บริษัทผู้รับประกันตามกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองความเสี่ยงภัยทุกชนิดไม่ต้องจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่บริษัท

© สนับสนุนโดย Dailynews Web Co. Ltd

อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ทำประกันภัยการก่อการร้าย (Terrorism) วงเงิน 3,500 ล้านบาท ไว้อีกกรมธรรม์หนึ่ง รายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศที่แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 แล้วนั้น บริษัทขอแจ้งให้ทราบว่า กองทุนรวมธุรกิจไทย 4 ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทและเป็นเจ้าของสิทธิการเช่าโครงการเซ็นทรัลเวิลด์ ได้รับเงินค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยการก่อการร้าย เป็นจำนวน 3,500 ล้านบาท เรียบร้อยแล้ว.

เพิ่มเติมจาก เดลินิวส์

image beaconimage beaconimage beacon