คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

“สนช.”โหวตกกต.ชุดใหม่ 5 คนฉลุย “สมชาย-พีระศักดิ์”โดนตีตก

โลโก้ มติชนมติชน 13/7/2561 จตุรงค์
© สนับสนุนโดย Matichon

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม ที่รัฐสภา มีการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(คสช.) มีนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสนช. ทำหน้าที่การประชุมฯ มีการพิจารณาวาระการพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) จำนวน 7 คน ประกอบด้วย 1.นายสันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2.นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร 3.นายอิทธิพร บุญประคอง อดีตอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย 4.นายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดหลายจังหวัด และ 5.นายธวัชชัย เทิดเผ่าไทย อดีตสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) และบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกจากที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา จำนวน 2 คน ได้แก่ นายฉัตรไชย จันทร์พรายศรี ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา และนายปกรณ์ มหรรณพ ผู้พิพากษาศาลฎีกา

ทั้งนี้ที่ประชุมสนช.ได้ลงคะแนนลับ โดยมีคะแนนเสียงจากที่ประชุมสนช.เกินกึ่งหนึ่ง ให้ความเห็นชอบ 1.นายสันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2.นายอิทธิพร บุญประคอง อดีตอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย 3.นายธวัชชัย เทิดเผ่าไทย อดีตสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) 4.นายฉัตรไชย จันทร์พรายศรี ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา และ 5.นายปกรณ์ มหรรณพ ผู้พิพากษาศาลฎีกา ดำรงตำแหน่ง กกต. ส่วน นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และ นายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดหลายจังหวัด ที่ประชุมสนช.มีคะแนนเสียงไม่ถึงกึ่งหนึ่งของที่ประชุมสนช.ทั้งหมด จึงไม่ได้รับความเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่งกกต.

เพิ่มเติมจาก มติชน

image beaconimage beaconimage beacon