คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

เติมความรู้เรื่องโบราณราชประเพณี กับ “หนังสือคำศัพท์พระราชพิธีพระบรมศพ”

โลโก้ PPTVHD36 PPTVHD36 25/7/2560
© สนับสนุนโดย Bangkok Media and Broadcasting Company Limited

กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมศิลปากร ได้จัดทำหนังสือคำศัพท์ที่เกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระบุว่า เนื่องในงานพระราชพิธีพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ปรากฏคำศัพท์ที่เกี่ยวเนื่องในการพระราชพิธีเป็นจำนวนมาก ซึ่งสะท้อนมรดกภูมิปัญญาทางด้านภาษาและวัฒนธรรม ทั้งที่เกี่ยวกับราชประเพณี เครื่องประกอบพระราชพิธี ศิลปกรรม สถาปัตยกรรม กระนั้นอาจมีประชาชนที่ไม่ทราบถึงความหมาย รวมถึงรายละเอียดต่าง ๆ ของคำศัพท์ที่ปรากฏตามสื่อต่าง ๆ จึงมอบหมายให้กรมศิลปากร โดยสำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ ค้นคว้าและเรียบเรียงคำศัพท์ที่เกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชขึ้น เพื่อสร้างความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับโบราณราชประเพณีดังกล่าว และเพื่อนำองค์ความรู้ดังกล่าวไปใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

© สนับสนุนโดย Bangkok Media and Broadcasting Company Limited

ภายในหนังสือ ประกอบด้วยคำศัพท์ เช่น พระเมรุมาศ (พระ-เม-รุ-มาด) คือ สถาปัตยกรรมชั่วคราวสร้างขึ้นบริเวณท้องสนามหลวง เพื่อใช้ในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระศพ ของพระมหากษัตริย์และเจ้านายชั้นสูง ส่วนของพระบรมวงศานุวงศ์เรียกว่า “พระเมรุ” (พระ-เมน) และของสามัญชนเรียกว่า “เมรุ” (เมน) การสร้างพระเมรุมาศสร้างขึ้นตามความเชื่อเรื่องโลกและจักรวาล มีหลังคาเป็นยอด มีรั้วล้อมรอบ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ทรงพระวินิจฉัยว่า “เมรุ”เห็นจะได้ชื่อมาแต่ปลูกปราสาทอันสูงใหญ่ขึ้นท่ามกลาง ปลูกปราสาทน้อยขึ้นตามมุมทุกทิศ มีโขลนทวาร (โคปุระ) ชักระเบียงเชื่อมถึงกัน ปักราชวัติล้อมเป็นชั้น ๆ มีลักษณะดุจเขาพระสุเมรุตั้งอยู่กลาง มีเขาสัตตบริภัณฑ์ล้อม จึงเรียกว่า พระเมรุ ทีหลังทำย่อลง แม้ไม่มีอะไรล้อม เหลือแต่ยอดแหลม ๆ ก็คงเรียกว่า เมรุ

© สนับสนุนโดย Bangkok Media and Broadcasting Company Limited

ส่วน พลับพลายก เป็นโถงใช้สำหรับพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ ทรงรอรับส่งพระบรมศพ พระศพ ขึ้นราชรถ ในอดีตมีการสร้างพลับพลายก หน้าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ตั้งอยู่มุมกำแพงวัด เยื้องกรมการรักษาดินแดน พลับพลายกหน้าพระที่นั่งสุทไธสวรรยปราสาท และพลับพลายกท้องสนามหลวง ด้านหน้าทางเข้าปริมณฑลท้องสนามหลวง

© สนับสนุนโดย Bangkok Media and Broadcasting Company Limited

สำหรับ ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าชมและดาวน์โหลดหนังสือในรูปแบบ e-book ได้ที่เว็บไซต์ กระทรวงวัฒนธรรม www.m-culture.go.th

เพิ่มเติมจาก PPTVHD36

image beaconimage beaconimage beacon