คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

“ภากร” นั่งกรรมการผู้จัดการตลาดหุ้น

โลโก้ ไทยรัฐ ไทยรัฐ 22/2/2561 ไทยรัฐออนไลน์

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่ 21 ก.พ.61 มีมติให้แต่งตั้ง ดร. ภากร ปีตธวัชชัย เป็นกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ คนที่ 13 โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.61-31 พ.ค.65 ต่อจากนางเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ คนปัจจุบัน ที่มีกำหนดครบวาระในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561

ภาพประกอบข่าว © ไทยรัฐออนไลน์ ภาพประกอบข่าว

ทั้งนี้ ดร.ภากร เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้านตลาดเงินตลาดทุนที่จะสามารถสานต่อนโยบายของตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเสริมการขยายตัวของตลาดทุนไทยในยุคดิจิทัล และเชื่อมโยงกับตลาดทุนโลก พร้อมขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ที่มุ่งพัฒนาตลาดทุนทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ เพื่อเป็นประโยชน์แก่ทุกภาคส่วนต่อไป ปัจจุบันอายุ 54 ปีจบการศึกษาปริญญาเอกบริหารธุรกิจจาก Boston University สหรัฐอเมริกา.

เพิ่มเติมจาก ไทยรัฐ

image beaconimage beaconimage beacon