คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สุดไฮเทค! สแกนใบหน้าจดทะเบียนธุรกิจ

โลโก้ ไทยรัฐ ไทยรัฐ 11/1/2562

สร้างความเชื่อมั่นผู้ประกอบการมีตัวตน

© สนับสนุนโดย Trend VG3 Co., Ltd.

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า หลังคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบให้กรมเชื่อมโยงข้อมูลภาพใบหน้าบุคคลจากฐานข้อมูลของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อนำมาใช้ประกอบการให้บริการจดทะเบียนธุรกิจและตรวจสอบความถูกต้องนั้น กรมจะมีหนังสือถึงกรมการปกครอง เพื่อประสานการเชื่อมโยงและหารือทางข้อเทคนิคต่อไป เพราะการใช้ข้อมูลภาพใบหน้าบุคคลจะอยู่ภายใต้อำนาจหน้าที่ของกรมซึ่งเป็นผู้ให้บริการด้านจดทะเบียนนิติบุคคลและการให้บริการข้อมูลนิติบุคคลแก่ประชาชนทั่วไป

สำหรับการเชื่อมโยงข้อมูลภาพใบหน้า จะเกิดประโยชน์ในการตรวจสอบและยืนยันความมีตัวตนของบุคคล เพื่อประกอบการพิจารณาคำขอจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจ โดยเฉพาะการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) กรมจึงให้ความสำคัญมากกับข้อมูลการรับจดทะเบียนที่ต้องถูกต้อง แม่นยำ ควบคู่กับระบบการรักษาความปลอดภัยข้อมูลของบุคคล ซึ่งเป็นไปตามหลักมาตรฐานสากล “การเชื่อมโยงภาพใบหน้าจากฐานข้อมูลของกรมการปกครอง จะทำให้ขั้นตอนการยืนยันตัวตนมีความน่าเชื่อถือยิ่งขึ้น และการตรวจสอบข้อเท็จจริงเป็นแบบเชิงลึกมากขึ้น สะท้อนถึงประโยชน์ที่จะส่งต่อไปยังภาคธุรกิจ ประชาชนทั่วไป และหน่วยงานภาครัฐเพิ่มความมั่นใจในการนำฐานข้อมูลนิติบุคคลจากกรมไปใช้ในการลงทุนทางธุรกิจ”

ส่วนหน่วยงานภาครัฐอื่นๆที่ได้เชื่อมโยงข้อมูลนิติบุคคลของกรม จะสามารถนำข้อมูล นิติบุคคลไปใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานที่มีความแม่นยำมากขึ้น.

เพิ่มเติมจาก ไทยรัฐ

image beaconimage beaconimage beacon