คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

"กรมการปกครอง" ยุค 4.0 พร้อมให้บริการประชาชน

ตั้งแต่เกิดจนตาย มีอีกหนึ่งหน่วยงานที่ประชาชนต้องเข้าไปข้องเกี่ยว กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ทำหน้าที่ในการให้บริการประชาชน แจ้งเกิด ทำบัตรประชาชน ย้ายที่อยู่ แต่งงาน จนถึงแจ้งตาย จากนโยบายของรัฐบาล ในยุค 4.0 มุ่งหวังให้การบริการประชาชนมีความสะดวกสบาย ลดภาระ ต่างๆในการติดต่องานราชการแก่ประชาชน กรมการปกครองในฐานะหน่วยงานของรัฐ จึงต้องดำเนินการเพื่อก้าวผ่านไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลตั้งแต่เกิดจนตาย มีอีกหนึ่งหน่วยงานที่ประชาชนต้องเข้าไปข้องเกี่ยว กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ทำหน้าที่ในการให้บริการประชาชน แจ้งเกิด ทำบัตรประชาชน ย้ายที่อยู่ แต่งงาน จนถึงแจ้งตาย จากนโยบายของรัฐบาล ในยุค 4.0 มุ่งหวังให้การบริการประชาชนมีความสะดวกสบาย ลดภาระ ต่างๆในการติดต่องานราชการแก่ประชาชน กรมการปกครองในฐานะหน่วยงานของรัฐ จึงต้องดำเนินการเพื่อก้าวผ่านไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล

ถัดไป

ถัดไป

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

PPTV

image beaconimage beaconimage beacon