คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

ขอนแก่นขยายเวลาจดทะเบียนกัญชาวันสุดท้ายถึง 2 ทุ่ม

ประชาชนล้นสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น แห่จดทะเบียนครอบครองกัญชาที่เปิดโอกาสวันนี้เป็นวันสุดท้าย ล่าสุดสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นขยายเวลาให้บริการประชาชนถึง 20.00 น.เมื่อเวลา 15.30 น. วันที่ 21 พ.ค. 62 ที่ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุข จ.ขอนแก่น ซึ่งวันนี้เป็นวันสุดท้ายในการแจ้งจดครอบครองกัญชา พบว่ามีประชาชนจำนวนมากมารอรับบัตรคิวเพื่อจดแจ้งครอบครองกัญชาเพื่อการรักษา สำหรับผู้ป่วยที่ครอบครองกัญชา และผลิตภัณฑ์กัญชาอยู่ก่อน 19 กุมภาพันธ์ 62 สำหรับบรรยากาศการยื่นเอกสารขอแจ้งครอบครองกัญชา พบว่ามีประชาชนบางส่วนที่ยังไม่เข้าใจขั้นตอนการขอแจ้งครอบครอง บางรายนำเอกสารมาไม่ครบ สำหรับผู้ที่มายื่นในครั้งนี้เป็นผู้ป่วยที่ต้องการรักษาด้วยยาที่มีส่วนผสมของกัญชา มีเอกสารหลักฐานที่นำมายื่นคือ ใบรับรองแพทย์ระบุโรค อาการเจ็บป่วย ชื่อผู้ป่วย ชื่อแพทย์ เลขที่ใบประกอบวิชาชีพสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน รูปถ่ายผลิตภัณฑ์หรือต้นกัญชา ถ่ายคู่กับบัตรประชาชนผู้ป่วย นายปลื้ม ประทีปะวณิช ประชาชนชาวขอนแก่น ที่มายื่นเอกสารขอแจ้งครอบครองกัญชา กล่าวว่า ทราบว่าเรื่องการจดครอบครองมาหลายวันแล้ว จึงมายื่นเรื่องดำเนินการซึ่งมาเป็นตัวแทนของพ่อ ที่เพิ่งออกจากโรงพยาบาล หลังจากที่เข้ารับการรักษาจากโรคมะเร็ง เมื่อทราบข่าวว่ากัญชาสามารถรักษาให้ทุเลาได้จึงมายื่นขออนุญาต เพื่อให้พ่อได้มีสิทธิ์ในการใช้กัญชารักษา "หากการใช้กัญชาสามารักษาโรคมะเร็งที่พ่อป่วยให้อาการทุเลาลงจะดีใจมาก เพราะทราบข่าวว่าทางการแพทย์ของต่างประเทศมีการศึกษามานานแล้ว หากประไทศไทยจริงจังนำมาวิจัยต่อยอด คนไทยก็จะได้รับประโยชน์ ทั้งนี้โดยส่วนตัวมองว่าการดูแลสุขภาพร่างกายก่อนเจ็บป่วยเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด เพราะการรักษาด้วยกัญชาเป็นเพียงทางเลือกหนึ่งเท่านั้น"นายปลื้ม กล่าว ปัจจุบันพบว่ามีการแชร์เรื่องราวการปลูกกัญชาตามสื่อต่างๆ ระบุว่าให้ประชาชนสามารถปลูกกัญชาได้ หรือให้นำเอาใบรับรองแพทย์ไปขอปลูกกัญชาเพื่อรักษาโรคนั้น ทางเจ้าหน้าที่ สสจ. ขอนแก่น ย้ำว่า การแจ้งครอบครองกัญชา เพื่อใช้ในวัตถุประสงค์ทางการแพทย์ หรือใช้รักษาโรคเพื่อนิรโทษกรรมเท่านั้น ไม่ใช่อนุญาตให้ปลูกแต่อย่างใด โดยหลังจากนี้วันที่ 27 พ.ค. 62 ทางสสจ.ขอนแก่น กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมการแพทย์ เร่งจัดอบรมแพทย์แผนปัจจุบันในการใช้กัญชารักษาโรค กรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกอบรมแพทย์แผนไทยและหมอพื้นบ้าน ที่มีใบประกอบวิชาชีพ ในการสั่งใช้ยาแผนไทยที่มีการเข้ากัญชา เพื่อให้ผู้ป่วยมีการรักษาต่อเนื่อง เนื่องจากทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้กำหนดให้การขอแจ้งครอบครองกัญชาในวันที่ 21 พ.ค. 62 เป็นวันสุดท้าย ทางเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุข จ.ขอนแก่น จึงขยายเวลาให้บริการในวันสุดท้ายวันที่ 21 พ.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 08.30-20.30 น. เพราะมีประชาชนให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก... . ..

ถัดไป

ถัดไป

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon