คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

คนแห่เรียนทำจาน ชาม จากผักตบชวา เห็นใช้งานได้จริง

ที่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านหนองเครือบุญ จ.พระนครศรีอยุธยา คึกคักเป็นอย่างมาก มีผู้สนใจที่เป็นผู้ประกอบการร้านค้า ผู้นำชุมชนท้องถิ่น จากต่างจังหวัด เกือบ 500 คน ขอศึกษาเรียนรู้การทำผลิตแปรรูปจากผักตบชวา เป็นจาน ชาม หลังเห็นจาก เฟซบุ๊กศูนย์การเรียนรู้ตามอัธยาศัย หรือ กศน.ภาชี และเห็นว่าสามารถใช้งานได้จริงคุณครูดาธิณี ตามเติ้ง หรือครูเต้ย ซึ่งผลักดันและเป็นผู้ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณท์จานผักตบชวา เปิดเผยว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีนโยบายกำจัดผักตบชวา ที่มีจำนวนมาก กศน.ภาชี จึงคิดค้นวิธีการกำจัดผักตบชวา แต่แทนการนำไปทิ้งเปล่า ในที่สุดก็สามรถนำไปทำเป็นเส้นใยผักตบชวาได้สำเร็จเนื่องจากลำต้นผักตบชวานั้นเหนียวมาก เมื่อนำไปทำเป็นเส้นใยได้แล้ว ก็นำไปทอเป็นผ้ายกผืน สามารถตัดเสื้อใส่ได้จริง นำไปจำหน่ายทางออนไลน์ และบนสายการบิน ทำให้ประชาชนในท้องถิ่นมีรายได้ ส่วนใบผักตบ ก็นำมาดัดแปลงเป็นภาชนะ โดยทำเครื่องขึ้นรูป หรือโมล โดยใช้ความร้อน ซึ่งจากการทดลองสามารถใส่อาหารได้หลากหลายและที่สำคัญคือย่อยสลายได้ ขั้นตอนการผลิต ก็ไม่ยุ่งยาก เพียงแต่ต้องเตรียมใบผักตบชวามา สามารถใช้ได้ทั้งใบสดและใบที่แห้งแล้ว โดยทำการอัดขึ้นรูปบนแบบประมาณ 1 นาทีต่อหนึ่งใบ วัตดุดิบ ก็หาง่ายแสนง่าย คือผักตบชวา ที่มีอยู่มากมาย ตามแม่น้ำลำคลอง เชื่อว่าไม่มีวันหมด สามารถหาได้ตลอด แต่ก็ไม่แนะนำให้ปลุกเพราะผักตบชวาขยายพันธุ์เร็วมากซึ่งการจัดการอบรมให้ความรู้นี้ ผู้ที่สนใจมาศึกษาก็สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ โดยเฉพาะเครื่องขึ้นรูปมีราคาไม่แพง สามารถผลิตได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเชื่อว่าในอนาคตประชาฃนจะใช้ภาชนะที่ย่อยสลายได้ง่ายมากขึ้น และจะเป็นอีกวิธีที่จะลดปริมาณผักบชวาในแม่น้ำได้ด้วย

ถัดไป

ถัดไป

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon