คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

(คลิปข่าว) กรมชลฯ ยันมีน้ำเพียงพออุปโภคบริโภคหน้าแล้ง

กรมชลประทานยืนยันในเขตชลประทานมีน้ำเพียงพอทั้งอุปโภค บริโภคและการเกษตร แต่ขอความร่วมมือเกษตรกรงดทำนาปรังรอบ 2 ส่วนสถานการณ์โดยรวมในพื้นที่เขตชลประทานไม่มีพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง แม้ว่าบางพื้นที่ปลูกข้าวนาปรังอธิบดีกรมชลประทาน ทองเปลว กองจันทร์ เผยว่า สถานการณ์น้ำในปัจจุบันมีปริมาณน้ำเก็บกักทั้งประเทศประมาณ 48,346 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำใช้การได้ 25,355 ล้าน ลบ.ม. มีแผนจัดสรรน้ำฤดูแล้งปี 2561/62 จำนวน 23,100 ล้าน ลบ.ม. โดยจัดสรรไปแล้ว 17,798 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 77% คงเหลือ 5,302 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 23% ซึ่งมีปริมาณน้ำเพียงพอตลอดฤดูแล้งแน่นอน อีกทั้งยังสำรองช่วงต้นฤดูฝนอีก 20,053 ล้าน ลบ.ม. ส่วนสถานการณ์โดยรวมในพื้นที่เขตชลประทานไม่มีพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง แม้ว่าบางพื้นที่ปลูกข้าวนาปรังเกินแผนที่กำหนดไว้แต่ปริมาณน้ำยังเพียงพอที่จะส่งให้เกษตรกรจนกระทั่งเก็บเกี่ยวทั้งหมด แต่ขอความร่วมมือเกษตรกรงดทำนาปรัง เนื่องจากสิ้นเดือนเมษายนจะงดส่งน้ำเพื่อการเกษตร

ถัดไป

ถัดไป

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

PPTV

image beaconimage beaconimage beacon