คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

ชาวนาขีดเส้น 7 วัน กรมชลต้องผันน้ำเข้านา 3 แสนไร่

สถานการณ์ภัยแล้ง ให้พื้นที่รอยต่อสองจังหวัดพิจิตรและกำแพงเพชร ยังคงน่าเป็นห่วง หลังจากเกิดภาวะฝนทิ้งช่วง ด้านชาวนาขีดเส้น 7 วัน กรมชลประทานต้องผันน้ำเข้านา 3 แสนไร่ซึ่งข้าวกำลังตั้งท้อง อีกเดือนเดียวจะเกี่ยวข้าวต้องรอดเมื่อวานนี้ชาวนาสองจังหวัดเนื้อที่ 3 แสนไร่เดือดร้อนเพราะตอนนี้ข้าวกำลังตั้งท้อง แต่กรมชลประทาน สร้างประตูระบายน้ำขวางคลองวังบัวยังไม่แล้วเสร็จ ทำให้ไม่สามารถส่งน้ำไปยังนาข้าว ซึ่งถ้าไม่ได้รับน้ำตรงนี้ไปช่วยรับรองว่า ชาวนาตายกันหมด เพราะเดือดร้อนกันมากเลยตั้งใจรวมตัวมาเปิดประตูน้ำระบายน้ำวังบัวเปิด เพื่อให้น้ำไปถึงภายใน 7 วัน แต่เนื่องจากหากเปิดประตูระบายน้ำที่ยังสร้างไม่เสร็จจากกระทบต่อโครงสร้าง ทำให้เกิดความเสียหาย กรมชลประทาน จึงขอร้องชาวบ้านอย่าบุกพังประตูระบายน้ำโดยเสนอทางเลือก คือสูบน้ำจากแม่น้ำปิง ลำเลียงผ่านท่อทองแดง งมาลงคลองวังบัว ในอัตรา 20 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที น้ำจะไปถึงหน้า 300 ไร่ภายใน 7 วัน ซึ่งเป็นที่ชาวบ้านพอใจแต่หลังจากที่ เริ่มหัดน้ำเข้าคลองวังบัวจะต้องมีการกำหนดกติกาจัดคิวสูบน้ำเพื่อให้น้ำไปถึงพื้นที่ท้ายน้ำอย่างทั่วถึง และพิจารณาพื้นที่ที่ต้องการน้ำเร่งด่วน ให้สูบได้ก่อนเป็นพื้นที่แรกทั้งนี้ยอมรับว่าแต่ก่อนมีปัญหาความขัดแย้งแย่งน้ำจริง แต่ตอนนี้ชาวบ้านเข้าใจแล้วถ้าต่างคนต่างเช่นดีชิงเด่นกัน ไม่ผ่อนปรนการเอื้อเฟื้อกันมันก็จะเดือดร้อนกันหมด ด้านสมาชิกวุฒิสภาสรรหา นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะเดินทางมาดูสถานการณ์ และบอกว่า หากจำเป็นจริงๆ ก็จะประสานให้กรมชล เปิดประตูระบายน้ำคลองวังบัวที่ยังสร้างไม่เสร็จแม้จะได้รับความเสียหายก็ตาม แต่ถ้ามีทางเลือก ก็ขอให้ชาวนาได้ลองใช้แนวทางนี้ก่อนตามที่ได้ขีดเส้นไว้ใน 7 วัน ให้ผันน้ำเข้านา

ถัดไป

ถัดไป

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

PPTV

image beaconimage beaconimage beacon