คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

ซูเปอร์โพล เผยคนสูงอายุชื่นชอบพลังประชารัฐ

ซูเปอร์โพล เผยผลสำรวจพบพรรคอนาคตใหม่ได้รับความนิยมจากคนรุ่นใหม่ ขณะที่คนสูงอายุจะชื่นชอบพรรคพลังประชารัฐ แนะพรรคการเมืองออกแบบโมเดลตอบสนองคนทุกวัยมากขึ้นผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) นพดล กรรณิกา เปิดเผยผลสำรวจเรื่อง คนต่างวัย ใจต่างกัน ได้มีการไปสอบถามความคิดเห็นประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ จำนวน1,616 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 10 24 ส.ค.ที่ผ่านมา พบว่า ความสุขของประชาชน ถ้ามีรัฐมนตรีติดดิน จิตใจดี ช่วยเหลือชาวบ้าน ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 46.7 มีความสุข //ร้อยละ 40.2 ระบุเฉย ๆ และร้อยละ 13.1 ไม่เห็นมีความสุขส่วนสิ่งที่น่าเป็นห่วงคือ มีประชาชนจำนวนมากเคยโดนเจ้าหน้าที่รับเรียกรับเงินในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา โดยพบมากสุดในช่วงอายุ 20 30 ปี ร้อยละ 40.5 //ช่วงอายุต่ำกว่า 20 ปี ร้อยละ 33.2 ช่วงอายุ 31 40 ปีร้อยละ 30.9 ในขณะที่ ช่วงอายุ 41 50 ปีมีร้อยละ 27.9 และ ช่วงอายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไปมีอยู่ร้อยละ 10.6 ที่เคยประสบปัญหาเจ้าหน้าที่รัฐทุจริต คอรัปชั่น เรียกรับเงินจากประชาชนและคนใกล้ชิด และที่น่าสนใจคือ กลุ่มคนรุ่นใหม่ส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ถ้าจะเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ แต่คนสูงอายุส่วนใหญ่เห็นด้วย โดยผลสำรวจพบว่า คนช่วงอายุต่ำกว่า 20 ปีส่วนใหญ่หรือร้อยละ 77.6 และคนช่วงอายุ 20 30 ปีร้อยละ 68.7 ไม่เห็นด้วยกับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ถ้าเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ แต่ในกลุ่มคนช่วงอายุ 31 40 ปีร้อยละ 50.4 ช่วงอายุ 41 50 ปีร้อยละ 56.5 และช่วงอายุ 51 ปีขึ้นไปร้อยละ 53.6 เห็นด้วยถ้า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ผลสำรวจชี้ว่า กลุ่มคนรุ่นใหม่ชอบพรรคอนาคตใหม่ แต่คนสูงอายุชอบพรรคพลังประชารัฐ โดยผลสำรวจพบว่า กลุ่มคนช่วงอายุต่ำกว่า 20 ปีส่วนใหญ่ร้อยละ 81.9 คนช่วงอายุ 20 30 ปีส่วนใหญ่ร้อยละ 67.4 ชอบพรรคอนาคตใหม่ ในขณะที่ คนช่วงอายุ 31 40 ปีร้อยละ 50.3 คนช่วงอายุ 41 50 ปีและคนช่วงอายุ 51 ปีขึ้นไปชอบพรรคอนาคตใหม่ลดลงตามลำดับ แต่คนสูงอายุตั้งแต่ 51 ปีขึ้นไปจำนวนมากสุดหรือร้อยละ 41.6 ชอบพรรคพลังประชารัฐ และช่วงอายุ 41 50 ปีร้อยละ 33.3 ชอบพรรคพลังประชารัฐเช่นกัน ในขณะที่กลุ่มคนรุ่นใหม่อายุต่ำกว่า 20 ปีเพียงร้อยละ 4.8 เท่านั้นที่ชอบพรรคพลังประชารัฐ ทั้งนี้ประชาชนได้มีการเสนอทางออก คือ พรรคการเมืองควรออกแบบโมเดลตอบโจทย์คนแต่ละวัยให้มากขึ้น ยึดผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก มีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่เลือกปฏิบัติ ยืนหยัดในความถูกต้องชอบธรรม และเป็นต้นแบบที่ดีต่อคนทุก

ถัดไป

ถัดไป

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

PPTV

image beaconimage beaconimage beacon