คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

น้ำโขงลดต่อเนื่อง นาข้าวยืนต้นตาย สัตว์เลี้ยงขาดหญ้า

ที่จังหวัดนครพนมสถานการณ์ระดับน้ำในแม่น้ำโขง บริเวณสถานีตรวจวัดน้ำชุมชนหนองแสง เขตเทศบาลเมืองนครพนม วัดได้ 1.48 เมตร ต่ำกว่าช่วงเดียวกันของปี 2561 ถึง 8.33 เมตรขณะที่การพยากรณ์อากาศ ว่า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีฝนเพียงร้อยละ 10-30 ของพื้นที่ ส่งผลให้หลายพื้นที่ประปัญหาภัยแล้ง โดยเฉพาะการเกษตรในอำเภอศรีสงคราม รวม 9 ตำบล เนื้อที่ 56,682 ไร่ ได้รับความเสียหายทั้งหมด โดยเฉพาะพื้นที่ปลุกข้าวนาของเกษตรกรพบว่า หลังปักดำเรียบร้อยแล้วแต่ไม่มีฝนตกลงมา ทำให้น้ำที่ใช้หล่อเลี้ยงต้นข้าวเริ่มเหือดแห้ง ซึ่งปัญหาดังกล่าวได้ขยายเป็นวงกว้างไปทุกอำเภอของจังหวัดนครพนม นอกจากนี้ผลกระทบจากภัยแล้งยังทำให้สัตว์เลี้ยง เช่น วัว ควาย ขาดแคลนหญ้า ต้องพาสัตว์เลี้ยงมามาหากินหญ้าอยู่ริมถนนหลวง เพราะพื้นที่ที่เคยนำควายไปเลี้ยงประจำไม่มีหญ้าให้กินแล้ว

ถัดไป

ถัดไป

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon