คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

บัตรประชาชนใบเดียว ติดต่อราชการกับ กพร. ได้แล้ว

กพร.หรือสำนักงานพัฒนาระบบราชการ คือ หน่วยงานที่ทำหน้าเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการและงานของรัฐ โครงการยกเลิกสำเนาเอกสาร เป็นหนึ่งในภาระกิจหลักของกพร.ที่นำเสนอต่อรัฐบาลเพื่อการเปลี่ยนผ่านไปสู่รัฐบาลดิจิตอล อีกทั้งยังสนับสนุนและพัฒนาการให้บริการของภาครัฐที่สะดวกรวดเร็วประชาชนเข้าถึงได้ง่ายนายปกรณ์ นิลประพันธ์ เลขาธิการ ก.พ.ร. จะมาให้ข้อมูลถึงการให้บริการประชาชนแบบ One Stop Service ผ่านศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ ซึ่งได้เปิดบริการประชาชนตามห้างสรรพสินค้า อีกทั้งบัตรประชาชน 1 ใบ สามารถเข้ามาขอใช้บริการภาครัฐได้แล้ว ณ ศูนย์บริการประชาชนแห่งนี้

ถัดไป

ถัดไป

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

PPTV

image beaconimage beaconimage beacon