คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

ปชช.เกือบ 2 พัน เข้าคิวลงทะเบียนครอบครองกัญชาวันสุดท้าย

ประชาชนเดินทางมาลงทะเบียนครอบครองกัญชาวันสุดท้าย ที่ อย.กระทรวงสาธารณสุข วันเดียวมีจำนวนกว่า 1,500 คน คาดว่าก่อนหมดเขตให้ลงทะเบียนนิรโทษกรรมเวลา 16.00 น.วันนี้ ยอดผู้ลงทะเบียนจะทะลุ 2,000 คนบรรยากาศการแจ้งนิรโทษกรรมตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงช่วงบ่าย มีประชาชนต่อแถวยาว 200 เมตร ตัวเลขล่าสุดที่รับบัตรคิวเพื่อยื่นตรวจเอกสารตอนเวลาบ่ายโมงตรง อยู่ที่ 1,100 คน และยังมีประชาชนต่อแถวเพื่อรับบัตรคิวไม่ต่ำ 200 คน คาดการณ์ว่าวันนี้ยอดแจ้งนิรโทษกรรมอาจแตะ 2,000 คน เจ้าหน้าที่ได้ปิดประกาศว่า "ผู้ใดที่กรอกเอกสารให้ข้อมูลหรือยื่นเอกสารหลักฐานที่ไม่ใช่ความจริง จะมีความผิดตามพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายมาตรา พ.ศ.2499 มาตรา 137 ในข้อหาแจ้งความอันเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงานมีโทษจำคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกิน 1,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ" สำหรับเอกสารในการแจ้งนิรโทษกรรม ประกอบด้วย ใบรับรองแพทย์ สำเนาบัตรประชาชน กัญชาที่มีไว้ครอบครอง และใบครอบครองที่ทาง อย.ออกให้ โดยหลังจากที่เอกสารครบแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือเข้าพบเภสัชกรเพื่อตรวจเอกสารและตอบข้อซักถาม ก่อนที่เภสัชกรจะเซ็นกำกับครองครองได้โดยถูกกฎหมาย หลังจากเภสัชกรเซ็นกำกับให้ผ่าน ประชาชนจะได้รับคำแนะนำว่า ผู้ป่วยสามารถครอบครองและใช้กัญชาที่แจ้งในแบบรับแจ้งเพื่อใช้รักษาตัวได้จนกว่ารักจะมียาที่ถูกต้องตามกฎหมายให้ใช้ ซึ่งเมื่อถึงเวลานั้นให้ผู้ป่วยไปรับการตรวจจากแพทย์ที่ผ่านการอบรมการใช้กัญชาตามหลักสูตรที่หน่วยงานรัฐรับรองและรับกัญชาจากสถานพยาบาลที่มีใบอนุญาตจำหน่าย ยส.5 และกัญชาที่แจ้งครอบครองต้องมีปริมาณไม่มากกว่าที่ระบุในใบรับแจ้ง และหากผู้ป่วยแจ้งครอบครองต้นกัญชาจะไม่สามารถปลูกเพิ่มเติมได้มากกว่าจำนวนที่แจ้งครอบครอง ทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดฉบับที่ 7 พศ 2562 ไม่อนุญาตให้บุคคลธรรมดาปลูกกัญชาเพื่อรักษาตัวเองและสำหรับกัญชาที่ประชาชนนำมาแจ้งนิรโทษกรรม มีทั้งแบบน้ำมันกัญชาที่บรรจุอยู่ภายในขวดแก้ว กัญชาอัดแท่งที่อยู่ภายในมวนบุหรี่ กัญชาที่ผ่านการตากแห้งมาแล้ว

ถัดไป

ถัดไป

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon