คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

ปปช.เปิดบัญชี 4 อดีต รมต."ประยุทธ์" หลังพ้นเก้าอี้ พบพระเครื่อง ของขลังเพียบ

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สำนักตรวจสอบทรัพย์สินภาคการเมือง เปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของรัฐมนตรีในรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กรณีพ้นจากตำแหน่ง จำนวน 4 ราย โดย "อุตตม" รวยขึ้น 13 ล้าน "สนธิรัตน์" เพิ่มมากสุด 31 ล้าน "สุวิทย์" วัตถุโบราณเต็มบ้าน ขณะที่ "กอบศักดิ์" จนลงเกือบ 3 ล้านนายอุตตม สาวนายน อดีต รมต.อุตสาหกรรม พร้อมคู่สมรส มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 220,870,167 บาท โดยเป็นทรัพย์สิน 223,700,457 บาท หนี้สิน 2,830,290 บาท ซึ่งเป็นหนี้สินของคู่สมรส จากเงินกู้จากธนาคารและสถาบันการเงินอื่นโดยนายอุตตม มีเงินสด 300,000 บาท เงินฝาก 17,093,556 บาท เงินลงทุน 37,000,862 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 20,000,000 บาท ที่ดิน 45,000,000 บาท ยานพาหนะ 10,600,000 บาท ไม่มีทรัพย์สินอื่น รวมทรัพย์สินของนายอุตตมทั้งหมด 129,994,419 บาท ส่วนนางอิชยา คู่สมรส มีทรัพย์สินประกอบด้วย เงินสด 300,000 บาท เงินฝาก 6,851,449 บาท เงินลงทุน 62,054,588 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 4,000,000 บาท ที่ดิน 12,200,000 บาท ยานพาหนะ 7,100,000 บาท ทรัพย์สินอื่น 1,200,000 บาท รวมทรัพย์สินของนางอิชยา 93,706,038 บาท ทั้งนี้ทรัพย์สินใหญ่ของนายอุตตมกับคู่สมรส เป็นเงินลงทุน ที่ดิน ย่านหลานหลวง เขตป้องปราบฯ ที่ระบุมูลค่า 30,000,000 บาท ซอยสุขุมวิท 56 เขตพระโขนง มูลค่า 10,000,000 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง ส่วนทรัพย์สินอื่นของนางอิชยา ประกอบด้วย แหวนเพชร 2 กะรัต 1,000,000 บาท นาฬิกาหรูยี่ห้อ ปาเต๊ะฯ 1 เรือน มูลค่า 200,000 บาทดังนั้นเมื่อเทียบกับครั้งเข้ารับตำแหน่งรมว.อุตสาหกรรม แจ้งว่ามีทรัพย์สิน ทั้งหมด 207,495,698 บาท ดังนั้นนายอุตตมมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้น 13,374,469 บาท นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ อดีต รมต.พาณิชย์ ไม่มีคู่สมรส มีทรัพย์สิน 144,401,978 บาท ไม่มีหนี้สิน เป็นเงินสด 300,000 บาท เงินฝาก 1,029,107 บาท เงินลงทุน 80,742,871 บาท สิทธิและสัมปทาน 2,000,000 บาท ทรัพย์สินอื่น 60,630,000 บาท เป็นพระเครื่อง 32 รายการ มูลค่ากว่า 30,000,000 บาท เช่น พระสมเด็จเกศไชโย 2 รูป มูลค่า 2,000,000 บาท พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่ 3,000,000 บาท พระนางพญา พิมพ์เข่าโค้ง 2,000, 000 บาท พระปิดตา หลงพ่อแก้ว วัดเคลือวัลย์ 3,000,000 บาท พระท่ากระดาน กาญจนบุรี 2,000,000 บาท เป็นต้น ขณะที่เครื่องประดับ มีทั้งหมด 34 รายการ มูลค่ากว่า 30,000,000 บาท เช่น แหวนเพชร 2,200,000 บาท แหวนเพชรตรงกลางด้านล่างเป็นไพลิน 2,100,000 บาท แหวนทับทิมเจีย ล้อมเพชร 1,100,000 บาท ต่างหูเพชรเดี่ยว 3,300,000 บาท เป็นต้นทั้งนี้ นายสนธิรัตน์ แจ้งฯ เมื่อครั้งเข้ารับตำแหน่ง รมว.พาณิชย์ว่ามีทรัพย์สิน 113,227,926 บาท โดยไม่มีหนี้สิน ดังนั้น จะพบว่า นายสนธิรัตน์ มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้น 31,174,052 บาท นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล อดีต รมต.สำนักนายกฯ มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 20,009,443 บาท โดยมีทรัพย์สินทั้งหมด 25,647,680 บาท เป็นเงินฝาก 5,204,828 บาท เงินลงทุน 4,598,233 บาท ที่ดิน 10,605,150 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 3,000,000 บาท โดยมีทรัพย์สินทั้งหมด 25,647,680 บาท ส่วนหนี้สินมีทั้งหมด 5,638,236 บาทขณะที่นายกอบศักดิ์ แจ้งฯ เมื่อครั้งเข้ารับตำแหน่งรมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ว่า มี ทรัพย์สิน 29,320,171 บาท มีหนี้สิน 6,316,092 บาท มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 23,005,078 บาท ดังนั้นจะเห็นได้ว่านายกอบศักดิ์ มีทรัพย์สินลดลง 2,995,635 บาท นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รมต.วิทยาศาสตร์ฯ มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 86,770,000 บาท เป็นเงินฝาก 1,858,545 บาท เงินลงทุน 2,863,425 บาท ที่ดิน 16,392,000 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 34,012,816 บาท สิทธิและสัมปทาน 339,000 บาท ขณะที่ทรัพย์สินอื่น 26,525,000 บาท ซึ่งเป็นเอกสารชุดเดียวกับที่นายสุวิทย์ได้ยื่นกรณีเข้ารับตำแหน่งรมช.พาณิชย์ ส่วนใหญ่เป็นวัตถุโบราณ รวม 134 รายการ อาทิ กลองลองซอง มูลค่า 500,000 บาท คานโบราณ 200,000 บาท กระเบื้องเขมร 200,000 บาท ชิ้นส่วนเสลี่ยงโบราณ 200,000 บาท เทวรูปอินเดีย 4 รายการ 1,000,000 บาท ตลับใส่ของโบราณ 5 ชิ้น 300,000 บาท พระพุทธรูป ทวารวดี 400,000 บาท พระพุทธรูปเขมร 500,000 บาท หนุมานเขมร 4 รายการ มูลค่ากว่า 1,100,000 ล้านบาท ศิวลึงค์เขมร มูลค่า 100,000 บาท รูปปั้นควายสำริด 200,000 บาท พระพุทธรูปลาว 1,500,000 บาท เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีนาฬิกา(ไม่ระบุยี่ห้อ) 7 เรือน มูลค่า 600,000 บาท ทองคำแท่ง 8 แท่ง 900,000 บาท พระเครื่อง 11 องค์ นอกจากนี้ ทรัพย์สินอื่นที่ระบุชื่อนางผกากรอง คู่สมรส ที่น่าสนใจ อาทิ ชุดเครื่องประดับในกล่อง ประกอบด้วย ตุ้มหู 5 คู่ แหวน 28 วง เข็มกลัด 4 ชิ้น มูลค่า 2,000,000 บาท นอกจากนั้นยังมีทับทิม อีก 37 เม็ดขณะที่ หนี้สิน 10,300,000 บาท โดยเป็นการกู้ยืมกับนางสาวเจีย เมษินทรีย์ พี่สาว จำนวน 10,000,000 บาท ในอัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 3 มีการทำสัญญา 11 มิ.ย.60 ขณะที่นางผกากรอง เมษินทรีย์ คู่สมรส มีเงินฝาก 610,006 บาท เงินลงทุน 200,000 บาท ที่ดิน 6,170,000 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 997,229 บาท ยานพาหนะ 1,500,000 ทรัพย์สินอื่น 5,400,000 บาททั้งนี้นายสุวิทย์และคู่สมรส แจ้งเมื่อครั้งเข้ารับตำแหน่ง รมว.วิทยาศาสตร์ ว่ามีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 90,836,749 บาท ดังนั้นพบว่า นายสุวิทย์ มีทรัพย์สินลดลง 4,066,749 บาท

ถัดไป

ถัดไป

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

PPTV

image beaconimage beaconimage beacon