คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

ผู้ตรวจการแผ่นดิน พิจารณาคำร้องให้เลือกตั้งเป็นโมฆะ คาดได้ข้อสรุปวันนี้

ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประชุมพิจารณาคำร้องให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะ ระบุวิธีการพิจารณาของศาล และผู้ตรวจการแผ่นดินคนละข้อกฎหมายกัน คาดได้ข้อสรุปภายในวันนี้วันนี้สำคัญที่สาระพิจารณาวินิจฉัย คำร้องของนายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ ที่ขอให้พิจารณาและเสนอความเห็นไปยังศาลปกครอง หรือศาลรัฐธรรมนูญ ว่าการเลือกตั้งทั่วไป เมื่อวันที่ 24 มี.ค.2562 เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมหรือไม่ และการกระทำของ กกต.ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือไม่ และ จะทำให้ผลการเลือกตั้งทั่วไป เป็นโมฆะหรือไม่ รวมถึงคำร้องของนายวิรัตน์ กัลยาศิริที่ร้องเรียนปัญหาการคำนวณ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ และ พ.ร.ป.การเลือกตั้ง ส.ส. มาตรา 128 มีปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญมาตรา 91 หรือไม่ พลเอกวิทวัส หวังว่า ในวันนี้ที่ประชุมจะได้มีการพิจารณาคำร้องของผู้ร้องทุกคำร้อง และคาดว่าจะได้ข้อสรุป ส่วนก่อนหน้านี้ที่ศาลรัฐธรรมนูญ มีมติไม่รับคำร้องของกกต.เนื่องจากมองว่า กกต.ยังไม่ได้มีการดำเนินการนั้น ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินบอกว่า การพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ กับผู้ตรวจการแผ่นดิน มีวิธีการพิจารณาคนละแบบคนละข้อกฎหมายกัน ส่วนหากมีมติส่งไป ศาลจะรับหรือไม่รับ เป็นหน้าที่การพิจารณาของศาลอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ยังยืนยันว่าการเลือกตั้งจะโมฆะหรือไม่ ยังคงยึดหลักการเดิม ซึ่งตามกฎหมายแล้ว การพิจารณาว่าการเลือกตั้งจะเป็นโมฆะหรือไม่นั้น เป็นอำนาจหน้าที่ของ กกต.ที่จะพิจารณา ซึ่งหาก กกต.ดำเนินการไปด้วยความสุจริต เที่ยงธรรม การเลือกตั้งก็จะไม่โมฆะ

ถัดไป

ถัดไป

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

PPTV

image beaconimage beaconimage beacon