คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

พ.ร.บ.หวยใหม่เปิดทางออกลอตโต แจ็กพอตสูงถึง 100 ล้าน

พ.ร.บ.สลากฯ ใหม่บังคับใช้แล้ว สำนักงานสลากฯ ลุยศึกษาแผนการออกลอตโต ระบุทบเงินรางวัล 2 เท่า แจ็กพอตอาจสูงถึงร้อยล้านบาท พร้อมสั่งเพิ่มโทษขายเกินราคา ขายเด็กต่ำ 20 ปี ขายในโรงงานมีโทษปรับเพิ่มสูงสุด 1 หมื่นบาทวันที่ 23 พ.ค.เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ พ.ร.บ.สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 พ.ค.2562 เป็นต้นไป โดยมีสาระสำคัญ ปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับองค์ประกอบอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลให้สามารถพิจารณาออกเกณฑ์สลากรูปแบบใหม่ก่อนเสนอให้ ครม.พิจารณาได้ เช่น การออกสลากลอตโต สลากออนไลน์ สลากขูด พร้อมทั้งแก้ไขการจัดสรรเงินจากการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ให้สามารถสมทบเงินรางวัลเพื่อทำสลากลอตโตได้ ตลอดจนแก้ไขเพิ่มเติมบทลงโทษสำหรับผู้ค้าสลากที่กระทำผิดกฎหมาย พ.ต.อ.บุญส่ง จันทรีศรี ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล กล่าวว่า การออกผลิตภัณฑ์สลากใหม่ และสลากลอตโต ยังอยู่ระหว่างการศึกษาขั้นตอนการพิจารณารูปแบบ จำนวนรางวัล จำนวนงวด และเงินรางวัลที่จะจ่ายให้ผู้ถูกรางวัล โดยในกฎหมายใหม่กำหนดให้สมทบเงินรางวัลได้ไม่เกิน 1 งวด หมายถึงกรณีการออกรางวัลงวดวันที่ 1 ไม่มีผู้ถูกรางวัลแจ็กพอต หรือรางวัลอื่นๆ ก็จะนำเงินรางวัลในงวดดังกล่าวไปสมทบในการออกรางวัลงวดวันที่ 16 และถ้าในงวดวันที่ 16 ยังไม่มีผู้ถูกรางวัลแจ็กพอตก็จะตัดเงินรางวัลของงวดวันที่ 1 ส่งคืนเป็นรายได้ของแผ่นดิน ซึ่งไม่เหมือนกับการจ่ายรางวัลแจ็กพอตของต่างประเทศที่มีการสมทบต่อไปเรื่อยๆ ทุกงวดจนเป็นเงินก้อนใหญ่ซึ่งอาจเป็นการมอมเมาสังคม อย่างไรก็ตามในส่วนของการจ่ายเงินรางวัลแจ็กพอตจะต้องเป็นไปตามกฎหมายสลากฉบับใหม่ คือจ่ายเป็นเงินรางวัลร้อยละ 60 เป็นรายได้รัฐร้อยละ 23 และอีกร้อยละ 17 รางวัลเป็นค่าบริหารจัดการ โดยเงินรางวัลแจ็กพอตจะผันแปรไปตามจำนวนยอดขายสลากในแต่ละงวด อาทิ ยอดขายสลากลอตโต 1,000 ล้านบาท จะต้องจ่ายเงินรางวัลร้อยละ 60 ซึ่งก็คือ 600 ล้านบาท ซึ่งเมื่อแบ่งรางวัลแล้วอาจจะทำให้รางวัลที่ 1 อยู่ที่ 100 ล้านบาท ส่วนถ้าขายสลากได้ 10 ล้านบาท เงินรางวัลก็จะเป็น 6 ล้านบาท เป็นต้น ผอ.สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล กล่าวอีกว่า ขั้นตอนการออกสลากรูปแบบใหม่นี้จะต้องนำมาพิจารณาอีกครั้งว่าเหมาะสมกับบริบทคนไทยหรือไม่ และจะมีผลกระทบอย่างไรกับผู้ซื้อและผู้ขายอาทิ การขายสลากลอตโต จะสามารถขายผ่านเครื่องขายสลากได้หรือไม่ เป็นต้น จากนั้นจะมีการเสนอให้รัฐบาลใหม่เพื่อพิจารณาความเหมาะสมและเข้าหารือในที่ประชุมคณะกรรมการสลากก่อนที่จะมีการจัดรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระยะต่อไป รวมถึงท้ายสุดจะต้องเสนอให้ครม.เป็นผู้พิจารณารายละเอียดอีกด้วย นอกจากนี้ พ.ร.บ.สลากฯ ฉบับใหม่มีการเพิ่มบทลงโทษสำหรับผู้ขายสลากเป็น 3 ส่วน ได้แก่ โทษสำหรับผู้ขายสลากเกินราคาปรับไม่เกิน 10,000 บาท โทษสำหรับผู้ขายสลากในสถานศึกษาปรับไม่เกิน 10,000 บาท และโทษสำหรับผู้ขายสลากให้บุคคลที่อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ปรับไม่เกิน 10,000 บาท โดยเริ่มมีผลใช้ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคมนี้ เป็นต้นไป โดยกฎหมายใหม่ได้เพิ่มลักษณะโทษสำหรับผู้ขายสลากในสถานศึกษา รวมถึงผู้ขายสลากให้บุคคลที่อายุต่ำกว่า 20 ปีขึ้นมาใหม่ จากเดิมไม่มี และมีเพิ่มค่าปรับขายเกินราคาจากไม่เกิน 2,000 บาท เป็น 10,000 บาท แต่ไม่ได้มีโทษในการจำคุก ด้านนายธนวรรธน์ พลวิชัย กรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล กล่าวว่า คณะกรรมการสลากฯ มีการศึกษาเรื่องการออกสลากรูปแบบใหม่และเงินรางวัลต่างๆ ไว้หมดแล้ว เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาสลากเกินราคาที่ยังคงเป็นปัญหาในปัจจุบันอยู่ให้ได้ อย่างไรก็ตามคณะกรรมการสลากชุดปัจจุบันแต่งตั้งโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จึงจะหมดวาระหลังจาก คสช.หยุดปฏิบัติหน้าที่ภายใน 60 วัน ดังนั้นคณะกรรมการชุดนี้ จึงจะไม่พิจารณาดำเนินการออกสลากรูปแบบใหม่เพิ่มเติมในขณะนี้อย่างแน่นอน

ถัดไป

ถัดไป

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

PPTV

image beaconimage beaconimage beacon