คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

ศาลปกครองยะลาเปิด 4 เดือนคดีเข้า 58 เรื่อง

ลงไปที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้กันบ้าง ที่นั่นมีการเปิดศาลปกครองยะลา เป็นศาลปกครองแห่งแรกและแห่งเดียวในพื้นที่ปลายด้ามขวาน รับผิดชอบทั้ง 3 จังหวัด คือปัตตานี ยะลา และนราธิวาส โดยเปิด 4 เดือนคดีเข้า 58 เรื่องศาลปกครองยะลา เปิดทำการตั้งแต่วันที่ 18 มกราคมที่ผ่านมา จนถึงขณะนี้มีคดีเข้ามาแล้ว 58 คดี โดย รองอธิบดีศาลปกครองยะลา นายฉัตรชัย นิติภักดิ์ บอกว่า คดีที่เข้าสู่ศาลปกครองยะลาในช่วงที่ผ่านมา มีทั้งคดีที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข การตั้งด่านตรวจตามเส้นทางต่างๆ ที่ผู้ฟ้องคดีมองว่าไม่ถูกต้อง ทำให้ผู้ขับขี่ยวดยานมีความเดือดร้อน นอกจากนั้นยังมีคดีที่โอนมาจากศาลปกครองสงขลาด้วย เช่น กรณีการคลุมฮิญาบของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลปัตตานี ที่เป็นข้อพิพากระหว่างผู้ปกครองกับผู้บริหารและครูในโรงเรียน จนมีการยื่นฟ้องต่อศาลปกครอง นายฉัตรชัย บอกอีกว่า ตั้งแต่ศาลปกครองยะลาเปิดทำการ จนถึงวันนี้ราวๆ 4 เดือน พบปัญหาพี่น้องประชาชนและผู้เกี่ยวข้องยังไม่เข้าใจบทบาทและอำนาจหน้าที่ของศาลปกครองเท่าที่ควร โดยเฉพาะกระบวนการยื่นฟ้องที่ไม่ต้องใช้ทนาย และส่งคำฟ้องทางไปรษณีย์ได้ด้วย ทำให้วันนี้มีโครงการอบรมเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับศาลปกครองและดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีปกครอง ซึ่งก็มีข้าราชการ เจ้าหน้าที่รัฐ ทนายความ ผู้แทนสถานศึกษา และผู้แทน ป.ป.ช.จังหวัด เข้าร่วมกว่า 100 คน ปัจจุบันศาลปกครองยะลามีตุลาการ 5 คน และตั้งเป้าไว้ว่าจะทำคดีและคดีให้เสร็จสิ้นโดยใช้เวลาไม่เกิน 1 ปี

ถัดไป

ถัดไป

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon