คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

สทนช.ชี้สถานการณ์น้ำในเขื่อนยังวิกฤติ

เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ นายสมเกียรติ ประจำวงศ์ เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งที่สาเหตุมาจากปัญหาฝนทิ้งช่วงทำให้ปริมาณน้ำในเขื่อนน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ โดยเฉพาะ 3 เขื่อนหลักที่มีปัญหาเรื่องการขาดแคลนน้ำอาจจะต้องให้เกษตกรงดการปลูกข้าวในฤดูแล้งไปก่อน หลังพบว่ามีการใช้น้ำเพื่อการเกษตรเกินแผนที่วางไว้ทั้งนี้ ห่วงพื้นที่นอกเขตชลประทานที่เสี่ยงกระทบหนัก 83 อำเภอ 20 จังหวัด ปัจจุบันพบว่ามีปริมาณน้ำรวม 47% แบ่งเป็นภาคเหนือ 34% ภาคกลาง 20% ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 33% ภาคตะวันตก 68% ภาคตะวันออก 36% และภาคใต้ 58%

ถัดไป

ถัดไป

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon