คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

สภาสังคมสงเคราะห์ฯ เตรียมจัดงานวันแม่แห่งชาติ

เพื่อเทิดทูนและเผยแพร่พระเกียรติคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ผู้ทรงเป็นแม่แห่งชาติ และเพื่อยกย่องแม่ดีเด่น รวมทั้งลูกที่มีความกตัญญู สภาสงคมสงเคราะห์ฯ จึงจัดกิจกรรมพิเศษประจำปีขึ้นอีกรอบแล้ว สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เตรียมจัดงานวันแม่แห่งชาติ โดยได้เชิญสื่อมวลชน และผู้สนับสนุนหลัก มาประชุมหารือเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งาน และจัดทำหนังสือวันแม่แห่งชาติ รวมถึงกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกแม่ดีเด่น และคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงด้วย โดยภายในงาน มีร้อยตำรวจโท ดอกเตอร์ มนัส โนนุช รองประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ เป็นประธานการประชุมครั้งนี้ นับเป็นอีกกิจกรรมสำคัญในการจัดงานวันแม่แห่งชาติ โดยถือวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และได้ถือเป็นนโยบายการจัดงานวันแม่แห่งชาติ เป็นประจำทุกปี ติดต่อกันมาตลอดถึงปี 2562 เป็นเวลา 44 ปีแล้ว

ถัดไป

ถัดไป

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon