คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

เขื่อนป่าสักฯ วิกฤตน้ำแห้ง เหลือ 4%

ที่จังหวัดลพบุรี นายศุภชัย มโนการ ผู้อำนวยการส่งน้ำและบุรุงรักษาเขื้อนป่าสักชลสิทธิ์ ออกมาระบุว่า ปริมาณน้ำในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ยังคงวิกฤต จากผลกระทบภัยแล้ง ล่าสุดปริมาณน้ำสะสมอยู่ในอ่างเก็บน้ำร้อยละ 4.82 หรือมีน้ำสะสมอยู่ที่ 46 ล้านลุกบาศก์เมตร จากความจุทั้งหมด 960 ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งขณะนี้ทางเขื่อนป่าสักได้มีการทำกาลักน้ำเพื่อผันน้ำไปช่วยหมู่บ้านท้ายเขื่อนให้ใช้ในการอุปโภคบริโภค โดยทำการสูบน้ำส่งตามระบบท่อ ไปยังพื้น 3 อำเภอ แต่เพราะระดับน้ำลดระดับลงอย่างต่อเนื่อง จึงส่งผลให้การเดินเครื่องสูบน้ำทำได้อย่างจำกัด แต่ก็ยังมีปริมาณน้ำเพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำของราษฎรในพื้นที่ได้อีกระยะหนึ่ง

ถัดไป

ถัดไป

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon