คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

เชียงใหม่ตั้งศูนย์บริหารน้ำ 25 อำเภอ รับภัยแล้ง

เริ่มต้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ที่ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ สำนักงานชลประทานที่ 1 เชียงใหม่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามสถานการณ์บริหารจัดการน้ำในพื้นที่โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่าได้สั่งการทั้ง 25 อำเภอ ตั้งศูนย์บริหารจัดการน้ำขึ้นอย่างชัดเจน โดยให้เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ภัยแล้งไปด้วย โดยมอบภารกิจให้ชลประทานและ ปภ. เป็นหลักในการทำงานร่วมกับศูนย์บริหารจัดการน้ำ เพื่อวางแนวทางในการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสม สำหรับเรื่องที่น่าห่วงคือภาวะฝนทิ้งช่วงที่อาจส่งผลกระทบพื้นเกษตรกว่า 3 แสนไร่ จึงขอความร่วมมือเกษตรกรชะลอการปลูกข้าวก่อน ขณะเดียวกันยังห่วงผู้เลี้ยงปลาในกระชังเหตุมีน้ำน้อยเกรงกระทบผู้เลี้ยงปลา จึงได้สั่งให้ประมงจังหวัดเข้าไปดูแลอย่างใกล้ชิด ขณะที่ชลประทานลงพื้นที่สำรวจแหล่งน้ำ เพื่อนำมาให้หากเกิดวิกฤติภัยแล้ง ยังหวังจะมีฝนตกเพิ่มปริมาณน้ำในเขื่อน

ถัดไป

ถัดไป

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon