คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

11 เครือข่ายเดินขบวนปลดล็อคกัญชา ลั่นประชาชนเข้าถึงยาก

11 องค์กรเครือข่ายภาคประชาชนร่วมเดินขบวนผลักดันปลดล็อคกัญชาจาก พ.ร.บ. ยาเสพติด ด้านอาจารย์เดชาชี้ปัจจุบันแม้มีการผ่อนผันให้ใช้กัญชาทำยาได้ แต่ยังมีข้อจำกัดมากทำให้ประชาชนยังเข้าถึงยากเครือข่ายภาคประชาชน 11 องค์กร ได้แก่ มูลนิธิข้าวขวัญ มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ มูลนิธิชีววิถี (BIOTHAI) มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย) มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค มูลนิธิสุขภาพไทย มหาวิทยาลัยรังสิต เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ ขบวนการสร้างเสริมสุขภาพ (ขสช.) ประชาชน และเครือข่ายผู้ป่วย (Healthy Forum) ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม "เดินเพื่อผู้ป่วย : กัญชารักษาโรค" โดยการเดินเท้าจากวัดป่าวชิรโพธิญาณ ไปถึงวัดบางปลาหมอ จังหวัดสุพรรณบุรี รวมระยะทาง 268 กิโลเมตร ซึ่งระหว่างทางจะมีเวทีบรรยายพิเศษและเสวนาให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายกัญชารักษาโรค โดยมีวิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ อ.เดชา ศิริภัทร ประธานมูลนิธิข้าวขวัญ เปิดเผยว่า เป้าหมายหลักในการเดินครั้งนี้ คือต้องการปรับเปลี่ยนกฎหมายปัจจุบันให้ดีขึ้นเพราะกัญชายังเป็นยาเสพติดอยู่ แม้จะผ่อนผันให้ทำยาได้แต่ขอบเขตจำกัดมาก ทำให้การผลิตและแจกจ่ายเข้าถึงผู้ป่วยได้น้อย อย่างกรณีที่ตนดำเนินการอยู่ทำอย่างเต็มที่ก็สามารถแจกจ่ายได้ไม่เกิน 1 หมื่นคนต่อปี ขณะที่ผู้ป่วยที่ต้องการใช้ยาชนิดนี้มีมากกว่า 8 แสน - 2 ล้านคน ซึ่งในอนาคตน่าจะเพิ่มสูงขึ้นมากกว่า 10 ล้านคน ดังนั้นจึงควรปรับกฎหมายเพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงสมุนไพรชนิดนี้มากขึ้นโดยแยกกัญชาออกจากกฎหมายยาเสพติดก่อน นอกจากนี้ต้องการให้ข้อมูลที่ถูกต้องต่อสาธารณชนว่ากัญชาไม่ใช่ยาเสพติดแต่เป็นยารักษาโรค ซึ่งการใช้ที่ถูกต้องจะเป็นประโยชน์มากโดยเฉพาะการรักษาและแก้ไขปัญหาสุขภาพซึ่งมีราคาถูก สามารถลดค่าใช้จ่ายได้มากโดยเฉพาะลดการนำเข้ายาจากต่างประเทศ และต้องการระดมทุนบริจาคเพื่อผลิตยาสำหรับแจกฟรี ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่จัดกิจกรรม เป็นการเริ่มต้นซึ่งมีอีกหลายเรื่องที่ยังต้องให้ความรู้จนกว่าจะบรรลุเป้าหมายอาจต้องใช้เวลาหลายปี ด้านนายวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ ผู้อำนวยการมูลนิธิชีววิถี บอกว่า ประชาชนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ได้ โดยเข้าร่วมเดินรณรงค์ตามเส้นทางที่ได้ประกาศ แม้ขณะนี้จะปิดรับลงทะเบียนทางเพจเฟซบุคแต่สามารถลงทะเบียนได้ที่หน้างาน พร้อมกันนี้ยังเข้าร่วมฟังบรรยายเสวนาตามกำหนดการในเส้นทางที่แวะพัก ส่วนคนที่มาไม่ได้ก็สามารถช่วยแชร์ข้อมูลและข่าวสารกิจกรรมครั้งนี้ได้ทางเพจเฟซบุ๊ก เดินเพื่อผู้ป่วย cannabis walk Thailand เพจปฏิวัติกัญชา เพจไบโอไท เพจมูลนิธิข้าวขวัญ เพจมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ เพจธรรมธุรกิจ และเพจขบวนการสร้างเสริมสุขภาพประชาชน

ถัดไป

ถัดไป

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon