คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

Interactive Demo App "GauGAN", built using SPADE

Semantic Image Synthesis with Spatially-Adaptive Normalization Taesung Park, Ming-Yu Liu, Ting-Chun Wang, Jun-Yan Zhu CVPR 2019 https://nvlabs.github.io/SPADE/

ถัดไป

กำลังเล่น: ข่าว

a close up of a computer: Semantic Image Synthesis with Spatially-Adaptive Normalization
Taesung Park, Ming-Yu Liu, Ting-Chun Wang, Jun-Yan Zhu   

CVPR 2019

https://nvlabs.github.io/SPADE/

Interactive Demo App "GauGAN", built using SPADE

ถัดไป

PPTV

image beaconimage beaconimage beacon