คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด
ถัดไป
ชาวเกาะยาว ห่วงนกเงือกสูญพันธุ์ เพราะไม่มีต้นไม้ใหญ่ทำรัง

"กกพ."หารือปรับค่าไฟฟ้าเอฟที

กรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) วีระพล จิรประดิษฐกุล บอกว่า ในวันนี้ (19 เม.ย.) คณะกรรมการ กกพ.จะมีการประชุมเพื่อให้ความเห็นชอบค่าไฟฟ้าอัตโนมัติ หรือเอฟทีงวดใหม่ ที่จะเรียกเก็บ 4 เดือนข้างหน้า หรือตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-สิงหาคมโดยแนวโน้มจะขยับขึ้นอย่างแน่นอน แต่จะเป็นอัตราเท่าใด จะมากกว่า 10 สตางค์ต่อหน่วยหรือไม่ ให้ที่ประชุมตัดสินใจ สำหรับสาเหตุที่ขยับขึ้น มาจากราคาก๊าซธรรมชาติขยับขึ้นตามสูตรปรับราคาน้ำมันเตาย้อนหลัง 6-12 เดือน โดยงวดที่แล้วค่าก๊าซฯ อยู่ที่ 233 บาทต่อล้านบีทียู ประกอบกับเงินลงทุนคงเหลือจากการตั้งงบประมาณ หรือ CALL BACK ของ 3 การไฟฟ้าและของเอกชนไม่มีเม็ดเงินเหลือมาหักลบได้และเงินอุดหนุนจากพลังงานทดแทนเพิ่มขึ้น จึงทำให้ค่าไฟฟ้าขยับขึ้น

รายการที่จะเล่น

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon