คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

กกร.ค้านปรับค่าแรงอัตราเดียวทุกจังหวัด

คณะการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน หรือ กกร.เปิดแถลงวันนี้ ค้านปรับขึ้นค่าแรงอัตราเดียวกันทุกจังหวัด เหตุสภาพเศรษฐกิจสังคมต่างกันประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กลินท์ สารสิน ระบุ ในช่วงเช้าวันนี้ คณะการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน หรือ กกร.จะเปิดแถลงข่าวเพื่อแสดงความคิดเห็นต่อการปรับอัตราค่าจ้างแรงงานของประเทศ ปี 2561 โดยเบื้องต้นเห็นว่าควรปรับขึ้นค่าจ้างแรงงาน แต่ต้องไม่ปรับขึ้นในอัตราเดียวกันทั้งประเทศ เพราะสภาพเศรษฐกิจ สังคม รายได้ต่อหัวของแต่ละจังหวัดแตกต่างกันส่วนอัตราที่ปรับขึ้นจะต้องไม่สูงเกินไป และควรเป็นไปตามความสามารถฝีมือแรงงาน ประสบการณ์ และทักษะของแรงงาน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งคำนึงถึงผลกระทบที่จะตามมาอย่างรอบด้าน โดยเฉพาะผู้ประกอบการเอสเอ็มอีและภาคการเกษตร ซึ่งจะได้รับผลกระทบจากต้นทุนที่สูงขึ้น
image beaconimage beaconimage beacon