คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

ก.คมนาคม เตรียมเสนอแผนจัดการน้ำท่วม

รัฐมนตรีคมนาคม เตรียมเสนอแผนบริหารจัดการน้ำท่วมในที่ประชุม ครม.สัญจรวันที่ 27-28 พ.ย. นี้ มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสรุปพื้นที่เสียหายรมต.คมนาคม อาคม เติมพิทยาไพสิฐ บอกว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรวันที่ 27-28 พ.ย.นี้ กระทรวงเตรียมเสนอแผนบริการจัดการน้ำท่วม การช่วยเหลือ และการซ่อมแซมถนนให้กับที่ประชุมฯ พิจารณาเห็นชอบส่วนงบประมาณเบื้องต้นได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สรุปพื้นที่ที่ได้ความเสียหาย ทั้งเส้นทางหลักและเส้นทางรอง เพื่อเตรียมงบประมาณสำหรับดำเนินการ
image beaconimage beaconimage beacon