คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด
ถัดไป
สหรัฐฯ จะเปิดสถานทูตในเยรูซาเลม พ.ค.นี้

กฎหมายสรรพสามิตใหม่มีผล 16 ก.ย.นี้

กฎหมายสรรพสามิตฉบับใหม่มีผลบังคับใช้ 16 กันยายนนี้ ให้อำนาจอธิบดีกำหนดราคาขายปลีก กรณีเกิดข้อพิพาทกับผู้ประกอบการอธิบดีกรมสรรพสามิต สมชาย พูลสวัสดิ์ ระบุ กฎหมายสรรพสามิตฉบับใหม่จะมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 16 กันยายนนี้ โดยให้อำนาจอธิบดีกำหนดราคาขายปลีกแนะนำ ในกรณีที่เกิดข้อพิพาทเรื่องการกำหนดราคาขายปลีกแนะนำที่เป็นฐานในการจัดเก็บภาษีสาระสำคัญของกฎหมายฉบับใหม่คือการเปลี่ยนฐานการคำนวณภาษี จากเดิมใช้ราคาหน้าโรงงานสำหรับสินค้าภายในประเทศทั่วไป และ ราคา CIF สำหรับสินค้านำเข้าเป็นฐานคำนวณภาษี โดยเปลี่ยนเป็นนำราคาขายปลีกแนะนำ โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มมาเป็นฐานคำนวณภาษีแทน และกรณีที่ราคาขายปลีกแนะนำไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงหรือไม่เป็นไปตามกลไกตลาด อธิบดีจะประกาศราคาขายปลีกแนะนำ เพื่อเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี โดยกำหนดจากราคาขายหรือราคานำเข้า

รายการที่จะเล่น

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon