คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด
ถัดไป
สหรัฐฯ จะเปิดสถานทูตในเยรูซาเลม พ.ค.นี้

กทม.ให้รางวัลนำจับ 50% แจ้งเบาะแสคนทำผิด พ.ร.บ.ความสะอาด

กทม.เริ่มบังคับใช้กฎระเบียบ ให้รางวัลนำจับ 50% กับผู้ที่แจ้งเบาะแสผู้กระทำผิดตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 รายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปติดตามรายงานนี้ได้กับ คุณชุตินันท์ เพชรากานต์ปัญหาเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพมหานคร คงหนีไม่พ้นเรื่องของการจราจร ปัญหาขยะล้นเมือง การจัดระเบียบทางเท้า ตลอดจนถึงเรื่องหาบเร่แผงลอย ที่ผู้ว่ากทม.หลายสมัยยังคงแก้ไม่ตก แม้ว่าทางกรุงเทพมหานครจะออกกฎหมายมาเพื่อลดปัญหาเหล่านี้แต่ก็ไม่เป็นผลสักเท่าไหร่ แต่มาถึงในยุคของผู้ว่ากทม.คนปัจจุบัน พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ได้ออกมาตรการจับ-ปรับผู้กระทำความผิด โดยเฉพาะการขับขี่หรือจอดรถบนทางเท้า การทิ้งขยะในพื้นที่สาธารณะ การติดป้ายประกาศตามเสาไฟฟ้า และแม่ค้าหาบเร่แผงลอยที่ขายของบนทางเท้า ล่าสุดทางรองผู้ว่าฯ พล.ต.ท.อำนวย นิ่มมะโน ได้ออกมาอธิบายถึงการบังคับใช้กฏระเบียบในการให้รางวัลนำจับผู้ที่แจ้งเบาะแสผู้กระทำความผิดตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 โดยแบ่งรางวัลนำจับในอัตรา 50% ของค่าปรับ ช่องทางที่สามารถแจ้งเบาะแสได้มีทั้งหมด 5 ช่องทางด้วยกัน คือ แอพลิเคชั่นไลน์ เฟสบุ๊ค อีเมลล์ โทรศัพท์ และไปรษณีย์ โดยมีเงื่อนไขว่าผู้แจ้งเบาะแสต้องส่งหลักฐานเป็นภาพถ่ายหรือวีดีโอที่แสดงถึงการทำความผิดชัดเจน ประกอบไปด้วย หมายเลขทะเบียนรถที่ทำความผิด วัน เวลา สถานที่ที่กระทำความผิด และบุคคลที่ทำความผิด ซึ่งมีอายุความ 1 ปี ส่วนการรับเงินส่วนแบ่งค่าปรับครึ่งหนึ่งนั้น สามารถไปรับได้ที่สำนักงานเขตที่รับแจ้งภายในวันที่เปรียบเทียบปรับ หรือภายใน 60 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง หรือหากผู้กระทำความผิดได้ชำระค่าปรับในวันเดียวกัน ผู้แจ้งความก็จะได้รับรางวัลค่าปรับในวันเดียวกันนั้นทันที สำหรับอัตราค่าปรับการทำความผิดตาม ตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 มีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาทโดยระเบียบดังกล่าวเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป แต่ก็พบว่ายังมีประชาชนบางส่วนที่ยังไม่รู้เรื่องในการออกระเบียบในครั้งนี้ อย่างแม่ค้าขายพวงมาลัยและประชาชนทั้ง 2 ราย บอกว่ายังไม่ทราบว่ามีการออกกฎระเบียบเรื่องนี้อย่างไรก็ตาม ข้อกังวลในเรื่องความปลอดภัยของผู้แจ้งเบาะแส ประเด็นนี้ ทางเจ้าหน้าที่ กทม.จะปิดเป็นความลับ และทางกรุงเทพมหานครไม่ขัดข้องที่จะมีประชาชนคอยเฝ้าถนนหรือคูคลองเพื่อสอดส่องดูแลและแจ้งเบาะแสการกระทำความผิดแบบถาวร

รายการที่จะเล่น

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon