คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

ก.ท่องเที่ยวฯ ส่งเสริมผู้ประกอบการตรวจประเมินมาตรฐาน

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ส่งเสริมผู้ประกอบการตรวจประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยว โดยผู้ประกอบ ที่พักประเภทโรงแรม เป็นกลุ่มแรกที่ได้รับรองมาตรฐานในครั้งนี้รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ เปิดเผยเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีและฐานะประธานในพิธีมอบเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ว่ากระทรวงมอบหมายให้กรมการท่องเที่ยว ดำเนินการจัดทำพัฒนามาตรฐานด้านการท่องเที่ยว มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2550 ถึงปัจจุบัน ทั้งสิ้น 52 มาตรฐาน จำนวน 5 ประเภท เพื่อให้นักท่องเที่ยวมีโอกาสเลือกใช้บริการกับสถานประกอบการที่มีคุณภาพที่รับรองโดยภาครัฐตลอดจนให้ผู้ประกอบการสามารถพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มขีดความสามารถแข่งขันระดับสากลทางด้านอธิบดีกรมการท่องเที่ยว อนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ บอกว่าเป็นปีแรกที่ได้มอบเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวให้ผู้ที่ผ่านการรับรองแต่ละประเภท ช่วยสร้างแรงจูงใจ กระตุ้นสถานประกอบการเข้าสู่กระบวนการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายการท่องเที่ยว และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพรองรับนักท่องเที่ยวคุณภาพจากทั่วโลกสำหรับการมอบเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยครั้งนี้ได้มอบให้กับผู้ประกอบการประเภทที่พักเพื่อการท่องเที่ยว ประเภทโรงแรมจำนวนทั้งสิ้น 29 ราย
image beaconimage beaconimage beacon