คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

"กยท." ตั้งจุดบริการประชาชนช่วงปีใหม่

ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) นายธีธัช สุขสะอาด บอกว่า กยท. ได้จัดตั้งศูนย์บริการประชาชน ทั่วประเทศ จำนวน 16 จุด โดยเน้นเส้นทางหลักที่มีการสัญจรคับคั่ง ระหว่างช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 โดยประชาชนสามารถแวะรับบริการได้ ถึงวันที่ 7 มกราคม 2561 นอกจากนั้นยังได้มีการประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ เกษตรกรและประชาชนด้านการจัดการสวนยางพาราอย่างยั่งยืน และการปลูกยางพาราแบบผสมผสานผ่านสื่อประเภทต่างๆ เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ โปสเตอร์ แผ่นพับ วิดีทัศน์ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) นายธีธัช สุขสะอาด บอกว่า กยท. ได้จัดตั้งศูนย์บริการประชาชน ทั่วประเทศ จำนวน 16 จุด โดยเน้นเส้นทางหลักที่มีการสัญจรคับคั่ง ระหว่างช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 โดยประชาชนสามารถแวะรับบริการได้ ถึงวันที่ 7 มกราคม 2561 นอกจากนั้นยังได้มีการประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ เกษตรกรและประชาชนด้านการจัดการสวนยางพาราอย่างยั่งยืน และการปลูกยางพาราแบบผสมผสานผ่านสื่อประเภทต่างๆ เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ โปสเตอร์ แผ่นพับ วิดีทัศน์
image beaconimage beaconimage beacon